Scholing voor beginnende mentoren

Datum: 05-09-2019
Eind datum:
Doelgroep: beginnende mentoren
Duur: 24 uur
Categorie: Pedagogisch/didactisch handelen
Initiatief: HPC Training & Advies
Prijs: Tussen € 700,00 en € 785,00, afhankelijk van het aantal deelnemers
Aantal plaatsen beschikbaar: 6
Scholing voor beginnende mentoren

Expertise cursusleider

Herberd Prinsen is oprichter van HPC Training & Advies en is als opleider, trainer, coach en adviseur werkzaam voor het onderwijs. Daarnaast heeft hij een praktijk voor psychotherapie.

Herberd heeft een ruime ervaring in het onderwijs onder andere als docent biologie, verzorging, warenkennis en mens en maatschappij. Verder als counselor en leerlingbegeleider. Bij de Glenn Mills school (school voor gedetineerde jongens) was hij docent en coach van de studenten. Verder is Herberd auteur van diverse boeken.

Lees meer

Situatie

Elke mentor heeft vaardigheden en kennis om een goede mentor te zijn. Zeker nu de mentor steeds vaker de verbindende spil is in de begeleiding van leerlingen en zijn ouders. Dit zorgt er voor dat vanuit deze veranderingen, als het gaat om de interne zorgstructuur, er een verschuiving van de taken ontstaat. Hiervoor zal de mentor toegerust moeten zijn om deze taken ook te kunnen verrichten, waardoor hij minder snel leerlingen zal verwijzen naar zorgcoördinator, teamleiders of andere interne- dan wel externe hulpverleners. Dit vraagt investering in en van mentoren die zich richt op het verbreden en aanscherpen van kennis, vaardigheden en attitude.

Daarnaast vinden mentoren het soms lastig om een mentoruur effectief te maken. Vaak wordt er op het internet of in een mentormethode gezocht naar een kant en klare invulling van het mentoruur. Dit omdat de meeste mentoren het mentoruur niet als huiswerkuur of vakles willen laten worden. Een competente en professionele mentor wil zijn mentoruur gebruiken om op een andere manier verbinding te maken met zijn leerlingen. En verder om zo snel mogelijk het zelfvertrouwen te vergroten en een veilige sfeer te creëren waarin iedere leerling zichzelf kan en mag zijn. Waardoor bij iedereen optimale groei en ontwikkeling kan plaats vinden waarin maximaal geleerd en gewerkt kan worden.

Lees meer

Globale inhoud van deze cursus

In deze scholing komen onder andere de volgende onderwerpen uitgebreid in theorie en praktijk aan bod;

  • Positieve groepsvorming hoe doe je dat?
  • Gesprekken met leerlingen, hun ouders en collega's;
  • Omgaan met verschillen;
  • Op welke manier signaleer je faalangstige (mentor) leerlingen?
  • Hoe bespreek je jouw leerlingen of jouw mentorklas in een leerling-bespreking?
  • Welke taal en houding is passend in deze situaties?

Tevens ervaren de deelnemers hoe je met makkelijk en snel uitvoerende oefeningen, energizers, processen en werkvormen de doelen kunt bereiken. Verder hoe je als mentor snel en optimaal kunt verbinden met jouw mentorklas en de leerlingen onderling met elkaar, waardoor het mentoruur misschien wel hét uur wordt waar leerlingen elke week naar uit kijken.

Lees meer

Doel van deze cursus

Een vierdaagse scholing voor mentoren waar zij kennis maken en werken met het werkboek "Mentor van nu" om zo hun mentoruur effectief in te vullen. Daarnaast ben je de verbindende spil in de leerlingebegeleiding. Hoe geef je dit het beste vorm?

Lees meer

Afsluitingsbewijs

Na afronding van de scholing en nadat je hebt voldaan aan de kwaliteitseisen ontvang je een certificaat.

Lees meer

Overige

De cursusdata zijn 5 september, 16 september, 3 oktober, 30 oktober 2019 van 10.00-16.30 uur

Contacturen: 24 uur, studiebelastinguren: 6 uur.

De kosten zijn

bij 12-16 deelnemers plm. € 700,00 per persoon (inclusief het basis- en werkboek "Mentor van nu")
Bij 8 - 11 deelnemers € 785,00 per persoon inclusief het basis- en werkboek "Mentor van nu" à € 50,00 per set) en organisatiekosten ZeeProf.  Minimaal 8 deelnemers, maximaal 16 deelnemers.

Voor vragen betreffende de inhoud van de cursus kunt u contact opnemen via info@hpc.nu of via de website www.hpc.nu. Voor overige vragen kunt u zich wenden tot Hanna van Boven via bvn@ostrealyceum.nl of info@zeeprof.nl .

Lees meer

Inschrijven voor deze cursus

Terug naar overzicht