Efficiënt en doelgericht vergaderen voor voorzitters, 6 april 2020

Datum: 06-04-2020
Eind datum:
Doelgroep: Voorzitters van de OR, teamleiders, MT-leden, afdelingsleiders, sectievoorzitters, projectgroepleiders
Duur: 7 uur
Categorie: Overig
Initiatief: ZeeProf in samenwerking met Learnit Training, Amsterdam
Prijs: Afhankelijk van het aantal deelnemers: minimaal 400 en maximaal 475 euro
Aantal plaatsen beschikbaar: 1
Efficiënt en doelgericht vergaderen voor voorzitters, 6 april 2020

Expertise cursusleider

Trainer Jack Verreussel van Learnit Training, Amsterdam, stelt zichzelf voor: Het is mijn persoonlijke passie om een bijdrage te leveren aan de groei c.q. ontwikkeling van andere mensen. Dat heb ik eerst mogen doen in de rol van manager en sinds enkele jaren doe ik dat als trainer, coach. Actief bezig zijn met mensen, daar krijg ik energie van!


Mijn expertise
In de jaren dat ik werkzaam ben geweest als manager heb ik verschillende opleidingen en trainingen gevolgd op het gebied van leidinggeven en communicatie. Verder ben ik afgestudeerd als HRM-adviseur en heb ik een opleiding Management en Organisatie (MMO) gevolgd.


Aangezien ik sommige opleiding als theoretisch heb ervaren, heb ik nog verschillende trainingen gevolgd op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en coaching, namelijk: NLP-Master practitioner, Oplossingsgericht werken, Mentale begeleiding in de sport, Trainer ervaringsleren, MBTI Step I en Step II, Talent Motivatie Analyse (TMA) en DISC en heb nog enkele trainingen bij Karin de Galan gevolgd. Ik heb dus voldoende tools en methodieken die ik in mijn dagelijkse praktijk kan inzetten.
   
Mijn talenten
Doelgericht, enthousiast, servicegericht, betrokken, communicatief en inlevend.
    
Mijn motto
‘Leren door te doen.’
   
Typisch Jack
* Houdt niet van vis;
* Heeft een zwak voor drop;
* Is het meest in zijn element als hij kan fietsen in de Limburgse Heuvels,
   de Franse Alpen of de Italiaanse Dolomieten.

Lees meer

Situatie

Stel, je bent voorzitter van een afdeling, team, sectie, ondernemingsraad, projectgroep of welk ander gremium dan ook. Hoe zorg je er dan voor, dat er doelgericht en efficiënt vergaderd wordt, zodat de deelnemers het overleg als nuttig en zinvol ervaren? Hoe bereik je dat die deelnemers zich gehoord weten, zonder dat zij (of jij) keer op keer in herhaling vervallen? Tijdens deze intensieve training van 1 dag, in een setting van maximaal 8 deelnemers, krijg je concrete handvatten om (nóg) efficiënter en effectiever te vergaderen.

Lees meer

Globale inhoud van deze cursus

Om de cursus zo gericht mogelijk aan te kunnen bieden, wordt vooraf via een intake per telefoon en/of mail geïnventariseerd, wat jouw specifieke leerdoelen en verwachtingen zijn. Vervolgens kunnen bijvoorbeeld de volgende onderwerpe behandeld worden in de training:

•    Een vergaderchecklist opstellen
•    Doelstelling van de vergadering bepalen
•    Soorten vergaderingen
•    Tijdstip en frequentie van de vergadering
•    De juiste mensen uitnodigen
•    De agenda als leidraad houden
•    De vergadering leiden: van opening tot rondvraag
•    Gesprekstechnieken en gespreksleiding
•    De taken van voorzitter en deelnemers
•    Rollen in de vergadering
•    Omgaan met lastige situaties en lastige deelnemers
•    Feedback geven
•    Notulen en actiepunten verzorgen
•    Voortgangscontrole na afloop

De globale inhoud is verder als volgt:

Welkom en introductie
Kennismaking, ijs breken, veilige sfeer creëren

Stellingen
Via verschillende stellingen wordt je uitgenodigd en uitgedaagd om op een creatieve manier na te denken over 'efficiënt vergaderen'.

Efficiënt vergaderingen leiden
Aandacht voor onder andere:

 • SMART vergaderdoelen stellen
 • Agenda opstellen
 • Vergaderstructuur bepalen en voor ogen houden
 • Leidraad voorbereiden en effectief tijdbeheer
 • Rolverdeling tijdens de vergadering
 • Het belang van regels stellen
 • Voortgangscontrole


Vergaderen op drie niveaus

 • Procesniveau
 • Procedureniveau
 • Inhoudsniveau

Top 5 gesprekstechnieken voor het houden van een effectieve vergadering

 • Aanmoedigen
 • Onderbreken
 • Samenvatten
 • Bemiddelen
 • Doorvragen

Afsluiting en evaluatie

Lees meer

Doel van deze cursus

Voorzitters van vergaderingen toerusten om zo'n overleg (nóg) efficiënter en effectiever te laten verlopen.

Lees meer

Afsluitingsbewijs

Na afloop van de training ontvang je een certificaat.

Lees meer

Overige

 • Cursusdatum: Maandag 6 april van 10.00 - 17.00 uur
 • Plaats: Een van de scholen in Middelburg of Goes
 • Contacturen: 7
 • Prijs: Afhankelijk van het aantal deelnemers, minimaal 400 en maximaal 475 euro, inclusief koffie/thee en een goedverzorgde lunch
 • Maximaal 8 deelnemers
 • Uiterlijke inschrijfdatum: 6 maart 2020


Voor vragen over de inhoud van de cursus kun je contact opnemen met de trainer, Jack Verreussel, via Learnit Training in Amsterdam: info@learnit.nl

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Arjan Beekman, coördinator ZeeProf via info@zeeprof.nl

 

Lees meer

Inschrijven voor deze cursus

Terug naar overzicht