Professionele ruimte en schoolleiderschap

Datum: 31-03-2020
Eind datum:
Doelgroep: Leidinggevenden in het onderwijs
Duur: 4 uur
Categorie: Schoolleiders
Initiatief: DCO-werkgroep professionele leercultuur
Prijs: gratis
Aantal plaatsen beschikbaar: 83
Professionele ruimte en schoolleiderschap

Expertise cursusleider

Bijdrage Helma Oolbekkink: Professionele ruimte in de school Professionele ruimte van leraren heeft de afgelopen tijd flink de aandacht getrokken o.a. vanuit het rapport van de onderwijsraad. Professionele ruimte wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor professionalisering en schoolontwikkeling. Maar wat is professionele ruimte nu eigenlijk, hoe ‘ontstaat’ deze ruimte en welke rol speelt de schoolleider hierin. Na een korte aftrap waarin op deze vragen wordt ingegaan, gaan we aan de slag in een interactieve sessie met dilemma’s rondom professionele ruimte en de dialoog over professionele ruimte. We komen gezamenlijk tot een aantal concrete handvatten die bruikbaar zijn in de schoolpraktijk.

 

Bijdrage Martine Maes: het nieuwe beroepsprofiel schoolleider VO Het Schoolleidersregister VO staat voor sterk ontwikkelde schoolleiders die lerende schoolorganisaties creëren. Het beroepsprofiel schoolleider VO is recentelijk herijkt. In de workshop verdiepen we ons in de meest relevante leiderschapspraktijken voor de richting die we voorstaan: naar lerende organisaties, professionele ruimte voor docententeams en gespreid leiderschap. We delen ervaringen a.d.h.v. deze leiderschapspraktijken in de eigen context met elkaar en zoeken samen naar concrete ontwikkelpunten als persoon, school en/of netwerk? Tip: kijk voorafgaand aan de bijeenkomst op 31 maart alvast op de website (https://mijn.schoolleidersregistervo.nl ) en schrijf je vrijblijvend en kosteloos in (https://mijn.schoolleidersregistervo.nl/inschrijven).

 

 

 

 

Lees meer

Situatie

De DCO-werkgroep professionele leercultuur organiseert op dinsdag 31 maart de 4e bijeenkomst voor schoolleiders rondom het thema ‘leidinggeven aan een school als professionele leergemeenschap’. Lerend van en met elkaar gaan we vanuit een leiderschapsperspectief aan de slag met het 3e deelthema van de school als PLG: ‘professionele ruimte en schoolleiderschap’ m.m.v. dr. Helma Oolbekkink, universitair docent van de Radboud Universiteit Nijmegen en lector ‘Meervoudige professionaliteit van leraren’ van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, en Martine Maes van het Schoolleidersregister VO (SRVO). Zij zullen beiden het thema vanuit hun eigen expertise kort plenair bespreken, waarna zij hun bijdrage vervolgen in twee deelsessie met de helft van de groep aanwezigen.

 

Lees meer

Globale inhoud van deze cursus

15.00 – 15.30 inloop en ontmoeting met koffie

15.30 – 15.45 welkom en inleiding door Patrick van Schaik (onderwijskundige Calvijn College)

15.45 – 16.00 introductie op het thema door Helma Oolbekkink

16.00 – 16.15 introductie beroepsprofiel schoolleider VO door Martine Maes

16.15 – 17.00 deelsessie 1

17.00 – 17.15 pauze

17.15 – 18.00 deelsessie 2

18.00 – 18.30 pauze met eenvoudige maaltijd

18.30 – 19.00 terugkoppeling met eigen collega’s over opbrengsten van de bijeenkomst

19.00 – 19.30 plenaire uitwisseling en discussie 

19.30 – 19.40 afsluiting door Carin Biesterbosch (rector Pontes Het Goese Lyceum)

 

 

 

Lees meer

Overige

Naar aanleiding van ervaringen van voorgaande bijeenkomsten willen we u verzoeken om u aan te melden met meerdere collega’s van dezelfde school. De vorige bijeenkomsten niet deelgenomen? Geen probleem, ze zijn los van elkaar te volgen.

 

Lees meer

Inschrijven voor deze cursus

Terug naar overzicht