Professionele Leergemeenschappen, start 7 april 2020

Datum: 07-04-2020
Eind datum:
Doelgroep: Docenten en leidinggevenden
Duur: 16 uur
Categorie: Kwaliteit
Initiatief: Stichting Respont in samenwerking met ZeeProf
Prijs: 425 euro
Aantal plaatsen beschikbaar: 6
Professionele Leergemeenschappen, start 7 april 2020

Expertise cursusleider

Corrinne Dekker is vanaf 1995 werkzaam in het onderwijs. Na 10 jaar ervaring als leerkracht is ze zich gaan specialiseren in de begeleiding van leerkrachten en studenten van de PABO. In 2007 haalde ze haar Master-SEN (begeleiden) en is ze in contact gekomen met Boeiend opbrengstgericht onderwijs. Vanaf 2014 is ze werkzaam voor Natuurlijk Leren.

De expertise van Corrinne ligt op het gebied van het ‘inrichten van een lopend buffet’ in de klas en begrijpend lezen. Daarnaast begeleidt Corrinne professionele leergemeenschappen en ondersteunt ze teams bij het inrichten daarvan. Voor advisering over de begeleiding van startende leerkrachten kunt u bij haar terecht.

 

Lees meer

Situatie

Stichting Respont is van plan professionele leergemeenschappen vorm te geven op haar scholen en heeft Corrinne Dekker van Natuurlijk Leren gevraagd dit inhoudelijk en procesmatig te begeleiden. Er zijn nog 6 plekken onbezet bij deze interessante cursus, die ingenomen mogen worden door deelnemers van ZeeProf.

Een PLG is een middel om professioneel kapitaal te vergroten en daarmee een volgende stap te zetten in het realiseren van opbrengstgericht, goed onderwijs binnen een lerende organisatie. Of, zoals Eric Verbiest in zijn boek Samen wijs zegt: 'Een professionele leergemeenschap bestaat uit een groep mensen die een actieve, reflectieve, samenwerkende, leergerichte en groei bevorderdende benadering ontwikkelt ten aanzien van raadsels, problemen en onduidelijkheden van onderwijs en leren van de kinderen in hun klas'.

Tijdens de cursus verkennen de deelnemers de theorie van PLG vanuit Natuurlijk Leren en oefenen ze het faciliteren van PLG's. Leidinggevenden buigen zich in een aparte leer-werkbijeenkomst nog over de vraag hoe ze leiding kunnen geven aan PLG's.

PLG is een middel om te komen tot verdieping en duurzame veranderingen in het handelen van leerkrachten. De focus ligt op investeren in professioneel kapitaal, dat op haar beurt stoelt op menselijk, sociaal en besluitvaardig kapitaal.

Menselijk kapitaal heeft te maken met de ontwikkeling van individuele talenten, kwaliteiten en capaciteiten (kennis, vaardigheden, attitudes). Om deze te ontwikkelen, heb je elkaar nodig. Het sociaal kapitaal gaat over de kwaliteit van relaties tussen mensen (vertrouwen, verwachtingen, gezamenlijke waarden, samen iets creëren). Besluitvaardig kapitaal heeft te maken met het vermogen om zelf keuzes te maken, ook als die nog nooit uitgeprobeerd zijn. Dat vraagt omgaan met onzekerheid, met niet-weten en een zogenaamde 'kritische vriend' die sterke elementen in plannen en ideeën aanwijst en vragen stelt die je verder helpen in je denkproces, zonder oplossingssuggesties of kritiek.

 

Lees meer

Globale inhoud van deze cursus

Bijeenkomst 1: Verkennen, informeren, oriënteren

 • Wat is een PLG?
 • Op welke manier faciliteer je een PLG?
 • Kenmerken facilitator
 • Verschil PLG/andere leervormen
 • Spelregels PLG
 • Formuleren voorlopige onderzoeksvraag
 • Commitment

Bijeenkomst 2: Verdiepen en richten

 • Verkenning praktijk
 • Verkenning theorie
 • Relevante literatuur
 • Opstellen definitieve onderzoeksvraag

Bijeenkomst 3: Planning, aanpak en methode

 • Deelvragen
 • Ontwerp onderzoeksinterventie

Bijeenkomst 4: conclusie en afsluiting

Elke bijeenkomst kent een vast volgorde:

 • Doel bijeenkomst
 • Stand-up/check-in
 • Exploreren
 • Condenseren
 • Retro/check-out

 

 

 

 

 

Lees meer

Doel van deze cursus

 Verdieping en duurzame verandering in je handelen als docent en komen tot (her)nieuwde inzichten in je rol als facilitator van PLG's.

 

Lees meer

Overige

Cursusdatums: dinsdag 7 april, 19 mei, 9 juni en 8 september 2020
Cursustijd: 16.00 - 20.00 uur (inclusief maaltijd)
Cursuslocatie: Praktijkschool De Sprong, Evertsenlaan 84A, Terneuzen
Contacturen: 16
Prijs: 425 euro, inclusief koffie/thee en een maaltijd
Maximaal 6 deelnemers
Uiterlijke inschrijfdatum: 31 maart 2020

Voor vragen over de inhoud van de cursus kun je contact opnemen met de trainer, Corrinne Dekker, via Natuurlijk Leren: 0113 383555

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Arjan Beekman, coördinator ZeeProf: 06 24 36 98 of via info@zeeprof.nl

 

 

Lees meer

Inschrijven voor deze cursus

Terug naar overzicht