Formatief handelen, verdieping nov20

Datum: 12-11-2020
Eind datum:
Doelgroep: Docenten met ervaring in formatief handelen
Duur: 9 uur
Categorie: Pedagogisch/didactisch handelen
Initiatief: ZeeProf in samenwerking met Meesters in Onderwijs
Prijs: € 250
Aantal plaatsen beschikbaar: 15
Formatief handelen, verdieping nov20

Expertise cursusleider

Robbert-Jan Poortvliet is onderwijsadviseur bij Meesters in Onderwijs, lerarenopleider en vakdidacticus bij Fontys Hogescholen Tilburg en docent geschiedenis op het Calvijn College in Krabbendijke. Hij heeft expertise op het gebied van formatief handelen en is ruim ervaren in het begeleiden van docententeams. Robbert-Jan verzorgt regelmatig publicaties over praktische werkvormen rondom formatief handelen in diverse vakbladen.

Lees meer

Situatie

Cursus, bestemd voor docenten die ervaring hebben met formatief handelen (formatief toetsen, evalueren, lesgeven) en die willen uitwisselen met andere collega’s hoe zij formatieve leeractiviteiten ontwerpen en voorzien van effectieve feedback. Docenten dus, die hun lespraktijk willen verrijken door het concept van formatief handelen in te bedden in het Activerende Directe Instructiemodel. 
 

Lees meer

Globale inhoud van deze cursus

In deze training staat het uitwisselen van praktijkervaringen van formatief handelen centraal. We wisselen ontworpen lesaanpakken en leeractiviteiten met elkaar uit en richten ons op ontwerpprincipes aan de hand van drie modellen (Black & Wiliam, Gulikers & Baartman en het Activerende Directe Instructiemodel). We verdiepen ons in de kennis van cognitieve leerpsychologie en zetten inzichten uit die wetenschap om naar praktische lesmaterialen waarin het leren van leerlingen zichtbaar wordt gemaakt.


Globale opzet van de training:
•    Sessie 1: uitwisselen praktijkervaring, ontwerpprincipes op basis van drie modellen
•    Sessie 2: uitwisselen praktijkervaring, inzichten uit de cognitieve leerpsychologie
•    Sessie 3: uitwisselen praktijkervaring, focus op effectieve feedback

Lees meer

Doel van deze cursus

•    Docenten kennen de ontwerpprincipes achter een drietal modellen: Black & Wiliam, Gulikers & Baartman en het Activerende Directe Instructiemodel
•    Docenten ontwerpen leeractiviteiten op basis van ontwerpprincipes met expliciete aandacht voor feedback die het leren vooruit helpt
•    Docenten wisselen praktijkervaringen uit over formatief handelen

Lees meer

Overige

Cursusdatum: nader te bepalen,in de periode november 2020 t/m april 2021

Cursustijd: van 15.00 - 17.00 uur
Cursusplaats: Een van de Zeeuwse scholen


Contacturen: 9 uur, waarschijnlijk 3 maandag- en/of woensdagmiddagen
Voorbereidingstijd: circa 2 klokuren voor de bijeenkomsten
Prijs: € 250 euro, inclusief koffie/thee


Maximaal aantal deelnemers: 15
Uiterlijke inschrijfdatum: 12 oktober 2020


Voor vragen over de inhoud van de cursus kun je contact opnemen met de trainer, Robbert-Jan Poortvliet, via Meesters in Onderwijs: r.poortvliet@meesters-in-onderwijs.nl


Voor overige vragen kun je contact opnemen met Arjan Beekman, coördinator ZeeProf via info@zeeprof.nl

Lees meer

Inschrijven voor deze cursus

Terug naar overzicht