Formatief handelen-verdieping, start 11 oktober 2021

Datum: 11-10-2021
Eind datum:
Doelgroep: Docenten met ervaring in formatief handelen
Duur: 9 uur
Categorie: Pedagogisch/didactisch handelen
Initiatief: ZeeProf in samenwerking met Meesters in Onderwijs
Prijs: € 250
Aantal plaatsen beschikbaar: 14
Formatief handelen-verdieping, start 11 oktober 2021

Expertise cursusleider

Jörgen van Remoortere staat nu ruim 12 jaar voor de klas als wiskunde docent, momenteel op het Alkwin Kollege in Uithoorn. Zijn zoektocht naar 'wat is goed onderwijs’ begon een aantal jaren geleden met de (mede) oprichting van de facebookgroep ‘ Actief leren zonder cijfers’ . Met de opkomst van van meer evidence-informed werken in het onderwijs probeert hij nu een brug te slaan tussen onderwijzen & leren aan de hand van het combineren van formatief evalueren en onderwijsonderzoek.

Lees meer

Situatie

Cursus, bestemd voor docenten die ervaring hebben met formatief handelen (formatief toetsen, evalueren, lesgeven) en die willen uitwisselen met andere collega’s hoe zij formatieve leeractiviteiten ontwerpen en voorzien van effectieve feedback. Docenten dus, die hun lespraktijk willen verrijken door het concept van formatief handelen in te bedden in het Activerende Directe Instructiemodel. 
 

Lees meer

Globale inhoud van deze cursus

In deze training staat het uitwisselen van praktijkervaringen van formatief handelen centraal. We wisselen ontworpen lesaanpakken en leeractiviteiten met elkaar uit en richten ons op ontwerpprincipes aan de hand van drie modellen (Black & Wiliam, Gulikers & Baartman en het Activerende Directe Instructiemodel). We verdiepen ons in de kennis van cognitieve leerpsychologie en zetten inzichten uit die wetenschap om naar praktische lesmaterialen waarin het leren van leerlingen zichtbaar wordt gemaakt.


Globale opzet van de training:
•    Sessie 1: uitwisselen praktijkervaring, ontwerpprincipes op basis van drie modellen
•    Sessie 2: uitwisselen praktijkervaring, inzichten uit de cognitieve leerpsychologie
•    Sessie 3: uitwisselen praktijkervaring, focus op effectieve feedback

Lees meer

Doel van deze cursus

•    Docenten kennen de ontwerpprincipes achter een drietal modellen: Black & Wiliam, Gulikers & Baartman en het Activerende Directe Instructiemodel
•    Docenten ontwerpen leeractiviteiten op basis van ontwerpprincipes met expliciete aandacht voor feedback die het leren vooruit helpt
•    Docenten wisselen praktijkervaringen uit over formatief handelen

Lees meer

Overige

Cursusdatums: maandag 11 oktober, 15 november, 13 december 2021

Cursustijd: van 15.00 - 17.00 uur
Cursusplaats: Een van de Zeeuwse scholen


Contacturen: 9 uur, waarschijnlijk 3 maandag- en/of woensdagmiddagen
Voorbereidingstijd: circa 2 klokuren voor de bijeenkomsten
Prijs: € 250 euro, inclusief koffie/thee


Maximaal aantal deelnemers: 15
Uiterlijke inschrijfdatum: 14 september 2021


Voor vragen over de inhoud van de cursus kun je contact opnemen met de trainer, Jörgen van Remoortere, jorgen@vanmoortere.nl


Voor overige vragen kun je contact opnemen met Arjan Beekman, coördinator ZeeProf via info@zeeprof.nl

Lees meer

Inschrijven voor deze cursus

Terug naar overzicht