Pedagogische tact, start 18 november

Datum: 18-11-2020
Eind datum:
Doelgroep: Iedereen die een pedagogische relatie heeft met tieners; leraren uit het primair- ,voortgezet-, en beroepsonderwijs
Duur: 49 uur
Categorie: Pedagogisch/didactisch handelen
Initiatief: Een initiatief vanuit Respont, Albero, Zeeprof en Perspecto, Zeelandbreed aangeboden door en voor het primair- ,voortgezet-, en beroepsonderwijs
Prijs: 550 euro
Aantal plaatsen beschikbaar: 15
Pedagogische tact, start 18 november

Expertise cursusleider

Marcel van Herpen is een veelgevraagd spreker en heeft meer dan 1.000 lezingen, masterclasses en begeleidingstrajecten verzorgd voor scholen, sportclubs en gemeentes. Hij stond aan de wieg van de eerste school voor ErvaringsGericht Onderwijs in Nederland, was medeoprichter van het NIVOZ, Hetkind, Stichting E.G.O Antillen, de Ruud van Nistelrooy Foundation, het Expertisecentrum Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen en het Expertisecentrum ErvaringsGericht Onderwijs Nederland. https://youtu.be/tlyjazX_edQ

Marcel is auteur van de boeken Ik- de leraar, Wij- de leraar, Ik- de coach, Duurzaam opvoeden en ontwikkelen en vele andere publicaties. Hij ziet het tegengaan van uitval en buitensluiten van kinderen als zijn pedagogische opdracht. Daarnaast is hij presentator van de Denk Groter Debatten van Fontys

Lees meer

Situatie

Cursus voor iedereen die een pedagogische relatie heeft met tieners. In de pedagogische relatie staat de kwaliteit van het contact centraal. Contact is de verbinding die nodig is om tactvol te kunnen handelen. Daarbij gaat het niet alleen om het contact met de leerling, maar ook om het ‘in contact zijn met jezelf’ als voorwaarde om beschikbaar te zijn. Bij goed contact gaat het namelijk niet alleen over de kwaliteit ervan; ook het anticiperen op contact, de benadering, de wijze waarop de leraar aanwezig is, de manier waarop hij/zij interacties aangaat en tieners uitnodigt, spelen hierbij mee.

Lees meer

Globale inhoud van deze cursus

Thema's die aan de orde komen zijn:
1. Welke leraar wil ik zijn?
2. Wat is mijn pedagogische opdracht?
3. Wat heb ik te ontwikkelen om mijn opdracht te kunnen realiseren? 

Van deelnemers wordt gevraagd eerlijk, open en respectvol naar zichzelf en anderen te kijken en aan de slag te gaan met persoonlijke leervragen. Theorie helpt om het innerlijke kompas te ontwikkelen en te ontdekken waar mogelijke valkuilen liggen. Zo maken deelnemers (opnieuw) kennis met zichzelf. Het is de bedoeling dat ze meer in hun eigen kracht komen te staan en kunnen worden wie ze zijn en van daaruit goed afgestemde pedagogische relaties met hun leerlingen kunnen aangaan.

Lees meer

Doel van deze cursus

Het traject Pedagogische tact moet gezien worden als een persoonlijk ontwikkelingstraject waarin deelnemers:
•    leren om in contact met zichzelf en de leerlingen helder te zien wat zij van elkaar nodig hebben;
•    leren te vertrouwen op de motivatie en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen en daarmee ruimte te scheppen;
•    leren leerlingen te zien als full-partner en als zodanig samen op te trekken;
•    leren binnen de school de ontkoppelingen te signaleren en interventies te plegen t.b.v. verbonden relaties;
•    leren hun handelen te legitimeren m.b.v. theorie.

Lees meer

Afsluitingsbewijs

Na afronding van de scholing en nadat je hebt voldaan aan de kwaliteitseisen ontvang je een certificaat.

Lees meer

Overige

Dit traject wordt hybride aangeboden. Een deel van het traject zal online worden aangeboden, waar mogelijk aangevuld met fysieke bijeenkomsten.
Het grote voordeel van het online traject; geen organisatorische belemmeringen. Iedereen kan altijd op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo door.

Data bijeenkomsten:


29 september 2020 van 15.00-18.00 uur
Inspiratiesessie door Marcel van Herpen; vrijblijvend te volgen.
Hierna besluit je of je deelneemt aan het volledige traject.

18 november 2020 en  3 maart 2021 van 15:00-18:00 uur
Masterclass onder leiding van Marcel van Herpen van CPC (voor het PO onder leiding van Carm Barten).
Bij elkaar om elkaar te ontmoeten, te inspireren, te ervaren en het geleerde toe te passen.


Afhankelijk van de geldende maatregelen op dat moment en de toegestane hoeveelheid deelnemers zal een locatie worden gekozen.
De bijeenkomsten gaan altijd door! Al dan niet in een andere vorm.

Lees meer

Inschrijven voor deze cursus

Terug naar overzicht