Leergang digitale didactiek, start 1 oktober 2020

Datum: 01-10-2020
Eind datum:
Doelgroep: Docenten met ruime onderwijservaring
Duur: 20 uur
Categorie: Digitaliseren
Initiatief: ZeeProf in samenwerking met de Zeeuwse Academische Opleidingsschool
Prijs: 650 euro, inclusief maaltijd
Aantal plaatsen beschikbaar: 10
Leergang digitale didactiek, start 1 oktober 2020

Expertise cursusleider

Ad Verwijs werkt al meer dan 35 jaar in het onderwijs en heeft door diverse functies en taken alle ins- en outs van het onderwijs leren kennen.
Hij is gespecialiseerd in:
•    leerpsychologie en didactiek
•    digitale didactiek
•    visie- en beleidsvorming en implementatietrajecten in een professionele cultuur en context

Het is zijn passie om groepen docenten met hun leidinggevenden warm te maken voor een onderwijsontwikkeling waardoor leerlingen beter leren. Beter leren betekent ook dat ze beter voorbereid in de samenleving van de toekomst terecht komen. Hij ziet een grote rol voor docenten in het begeleiden van het leerproces. 

Lees meer

Situatie

Deze leergang is bestemd voor ervaren docenten die graag digitale mogelijkheden willen benutten om hun lessen beter te maken, zowel in klassikale setting als bij het afstandsleren.

Er wordt gewerkt met mini-professionele leergemeenschappen, bestaande uit twee ervaren docenten en één leraar in opleiding. Binnen deze PLG worden kennis en vaardigheden uitgewisseld, waardoor men leert van elkaar. De leraar in opleiding leert van de pedagogische en didactische vaardigheden van de ervaren docenten, die op hun beurt weer leren van de digiwise kwaliteiten van de leraar in opleiding.

Lees meer

Globale inhoud van deze cursus

In vier bijeenkomsten worden de deelnemers aan de hand van het (Expliciete) Directe Instructiemodel meegenomen in zowel de basisprincipes van een goede les alsook in de mogelijkheid om de kwaliteit te verbeteren met digitale middelen. Gebruik van digitale middelen kan een goede les nog beter maken, mits effectief en tijdig toegepast. De opzet van de vier bijeenkomsten is sterk ‘teach as you preach’ en wordt volledig volgens de aangereikte principes opgezet. In deze leerlijn staat het (Expliciete) Directe Instructiemodel centraal. Alle bijeenkomsten worden volgens deze structuur opgebouwd.

De bijeenkomsten zijn erg interactief. Elke les krijgt de deelnemer een verwerkingsopdracht mee, waarbij het aangereikte verwerkt wordt. De opdracht wordt uiterlijk na 1 week ingeleverd en van feedback voorzien, waarna de deelnemer tot aan de deadline (enkele dagen voor de volgende bijeenkomst) de gelegenheid krijgt te verbeteren en opnieuw in te leveren.

Je werkt in groepjes van 3 (2 ervaren docenten en 1 student vanuit de ZAOS).

De opzet van de bijeenkomsten zal er als volgt uit komen te zien:

Bijeenkomst 1:
•    Instructie over het (Expliciete) Directe Instructiemodel
•    Leerdoelen formuleren (theorie)
•    Digitale tools beoordelen op effectiviteit
•    Principes van activerende didactiek (verwerkingsmodel Sousa)

Bijeenkomst 2:
Praktisch aan de gang met:
•    Activeren van voorkennis (Terugblik, Oriëntatie)
•    Instructie vormgeven
•    Motiveren waarom  je dat op deze manier doet

Bijeenkomst 3:
Praktisch aan de gang met:
•    Begeleide inoefening
•    Zelfstandige verwerking
•    Evaluatie vormgeven
•    Motiveren waarom je dat op deze manier doet

Bijeenkomst 4:
Aan de orde komen:
•    Lesafsluiting
•    Verlengde instructie
•    Andere vormen van differentiëren
•    Instructie voor de eindopdracht

Lees meer

Doel van deze cursus

Na afloop van de cursus ben je in staat om op een gefundeerde wijze digitale middelen in te zetten om een goede les nog beter te maken.

Lees meer

Afsluitingsbewijs

Na het goed afronden van de eindopdracht, ontvang je een certificaat.

Lees meer

Overige

De leergang bestaat uit 4 bijeenkomsten van 15.30 - 19.00, inclusief maaltijd

Cursusdatums:

  • 1 oktober 2020
  • 29 oktober 2020
  • 12 novemebr 2020
  • 3 december 2020


Contacturen: 10
Studiebelastinguren: 10

Uiterste inschrijfdatum: 3 septemeber 2020

Voor vragen over de inhoud van de leergang kun je contact opnemen met de trainer via: a.verwijs@meesters-in-onderwijs.nl

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Arjan Beekman, coördinator ZeeProf via: info@zeeprof.nl

Lees meer

Inschrijven voor deze cursus

Terug naar overzicht