Inspiratiesessie Pedagogische Tact op 29 september 2020

Datum: 29-09-2020
Eind datum:
Doelgroep: Iedereen vanuit het po, mo en mbo, die een pedagogische relatie met tieners heeft
Duur: 3 uur
Categorie: Pedagogisch/didactisch handelen
Initiatief: Een initiatief vanuit Respont, Albero, Zeeprof en Perspecto, Zeelandbreed aangeboden door en voor po, vo en mbo
Prijs: GRATIS
Aantal plaatsen beschikbaar: 11
Inspiratiesessie Pedagogische Tact op 29 september 2020

Expertise cursusleider

Marcel van Herpen is een veelgevraagd spreker en heeft meer dan 1.000 lezingen, masterclasses en begeleidingstrajecten verzorgd voor scholen, sportclubs en gemeentes. Hij stond aan de wieg van de eerste school voor ErvaringsGericht Onderwijs in Nederland, was medeoprichter van het NIVOZ, Hetkind, Stichting E.G.O Antillen, de Ruud van Nistelrooy Foundation, het Expertisecentrum Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen en het Expertisecentrum ErvaringsGericht Onderwijs Nederland.

Marcel is auteur van de boeken Ik- de leraar, Wij- de leraar, Ik- de coach, Duurzaam opvoeden en ontwikkelen en vele andere publicaties. Hij ziet het tegengaan van uitval en buitensluiten van kinderen als zijn pedagogische opdracht. Daarnaast is hij presentator van de Denk Groter Debatten van Fontys

Lees meer

Situatie

Masterclass voor iedereen die een pedagogische relatie heeft met tieners. Thema: Contact

Contact is de verbinding die nodig is om tactvol te kunnen handelen. Daarbij gaat het niet alleen om het contact met de leerling, maar ook om het ‘in contact zijn met jezelf’ als voorwaarde om beschikbaar te zijn. Hoe ga je interacties aan met tieners?

Lees meer

Globale inhoud van deze cursus

Thema's die aan de orde komen:
1. Welke leraar wil ik zijn?
2. Wat is mijn pedagogische opdracht?
3. Wat heb ik te ontwikkelen om mijn opdracht te kunnen realiseren?

Lees meer

Doel van deze cursus

Deze inspratiemiddag is het opstapje naar de cursus Pedagogische tact. Een  persoonlijk ontwikkelingstraject dat hybride aangeboden wordt. Gedeeltelijk online dus, aangevuld met twee fysieke bijeenkomsten.

Na deze dag kun je beslissen of je het hele traject wilt volgen.

 

Lees meer

Overige

Datum inspiratiesessie: 29 september

Tijd: 15.00 - 18.00 uur

Plaats: Pontes Scholengemeenschap, locatie Oranjeweg Goes

Lees meer

Inschrijven voor deze cursus

Terug naar overzicht