Persoonlijk leiderschap, 17 en 18 november 2021 inclusief hotelverblijf

Datum: 17-11-2021
Eind datum:
Doelgroep: Teamleiders en afdelingsleiders in het onderwijs
Duur: 10 uur
Categorie: Schoolleiders
Initiatief: ZeeProf in samenwerking met Learnit Training
Prijs: 750 euro, inclusief een geheel verzorgd hotelverblijf en cursusmateriaal
Aantal plaatsen beschikbaar: 9
Persoonlijk leiderschap, 17 en 18 november 2021 inclusief hotelverblijf

Expertise cursusleider

Michaela Smits is trainer-psycholoog bij Learnit en verzorgt maatwerktrainingen door heel Nederland op het gebied van communicatie en management. Naast een gedegen theoretische achtergrond, beschikt ze over veel praktijkervaring. Ze zet haar expertise in, om op een aanstekelijke en inspirerende wijze mee te denken over vraagstukken en mogelijke oplossingen.

Michaela:
“Anderen (en mijzelf) prikkelen en bewegen, dat is waar mijn passie ligt. Ik krijg er energie van om mensenin hun kracht te zetten. Hen te helpen zichzelf te helpen. Wanneer de kwartjes vallen en ik het inzicht in het eigen kunnen zie ontstaan, ben ik in mijn element.


Mijn motto? Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain! Situaties komen en gaan, daar heb je niet altijd invloed op. Wat je wel zelf in de hand hebt, is hoe je met die situaties omgaat. In mijn trainingen creëer ik een veilige leeromgeving waarbinnen geëxperimenteerd kan worden met gedrag. Ik ben van mening dat tijdens dit experimenteren, zaadjes worden geplant. En waar zaadjes worden geplant ontstaat groei!


Net als het leven is ook trainen niets anders dan leren dansen: kijk in de spiegel (en reflecteer), draai (bekijk het vanuit een andere invalshoek), spring (daag jezelf uit), val (maak fouten), sta weer op (ga uit van je eigen kracht), sta stil (geef jezelf de ruimte), laat je opvangen (sta open voor feedback), lach (neem het niet te serieus) en beweeg (blijf jezelf ontwikkelen)!”


Learnit Training is Cedeo-gecertificeerd en scoort hoog op klantgerichtheid, heldere communicatie, kwaliteit van de trainers en inhoud van de trainingen.

Lees meer

Situatie

Persoonlijk leiderschap gaat over regie nemen over je eigen leven. Door onderzoek te doen naar persoonlijke waarden en talenten, kun je doelen stellen, die dichtbij jezelf staan, wat bevorderlijk is voor je professionaliteit. Voordat je anderen kunt gaan aansturen, moet je namelijk eerst leiderschap nemen over  je eigen gedrag.

Omdat we het belangrijk vinden dat de training diepgang heeft en aansluit op persoonlijke leerdoelen, vindt vooraf een individuele intake plaats waarbij gevraagd wordt naar praktijksituaties (casussen), ervaringen en verwachtingen.
Mogelijke onderwerpen kunnen zijn:
•    Jezelf profileren binnen een (hiërarchische) organisatie
•    Inschatten wat je kwaliteiten en valkuilen zijn
•    Feedback geven
•    Inzicht in je eigen stijl van leidinggeven
•    Vertrouwen en verbinding bevorderen in een team
•    Omgaan met weerstand

Uit ervaring blijkt dat het inspirerend kan zijn om collega's die elkaar niet (goed) kennen samen een training te laten volgen. In een veilige omgeveing kun je, als  je je kwetsbaar op durft te stellen, enorm veel van elkaar leren en experimenteren met gedrag. Daarom organiseert ZeeProf deze cursus van drie dagdelen, waarbij je met zeven tot negen collega's eerst een hele dag wordt getraind, vervolgens verwend wordt met een lekker diner, overnacht in het hotel bij de zee en de volgende ochtend de training  met elkaar afrondt. Een tijdje later zal er dan een gezamenlijk evaluatie- en borgingsmoment zijn.

Lees meer

Globale inhoud van deze cursus

Dag 1 (2 dagdelen)
Zelfreflectie en zelfkennis & Gespreks- en beïnvloedingsvaardigheden


•    Welkom en introductie
•    Ken je eigen ijsberg
Bewustwording van je eigen referentiekader. Jouw eigen normen en waarden beïnvloeden sterk de manier waarop je communiceert met anderen:
* Boven het wateroppervlak: gedrag en vaardigheden
* Direct onder het wateroppervlak: opvattingen en overtuigingen
* Diep onder het wateroppervlak: drijfveren en spiritualiteit


•    Transactionele analyse: van drama- naar winnaarstechnieken
Dit onderdeel gaat over het inzichtelijk maken van je voorkeursgedrag en hoe je alert kunt zijn op (het behouden van) gelijkwaardige communicatie met anderen. De transactionele analyse (TA) gaat ervan uit dat ervaringen in de vroege levensjaren ervoor zorgen dat een mens besluiten neemt over zichzelf en zijn omgeving. Deze positieve of negatieve besluiten zijn van invloed op de kwaliteit van de verdere levensloop (het script):
* Welk gedrag laat jij zien wanneer je je doel wilt bereiken?
* Welk gedrag laat jij zien om op te worden genomen door anderen?
* Welk gedrag laat je om niet te worden uitgesloten?
De drama- en winnaarsdriehoeken geven inzicht in het vergroten van eigenaarschap, geeft handvatten m.b.t. hoe je jezelf en anderen in hun kracht kunt zetten en geeft inzicht in hoe je om kunt gaan met weerstand.

•    Feedback geven en ontvangen
Uitleggen welk effect andermans gedrag op jou heeft zonder de ander te veroordelen of verwijten te maken, zodat de ander open staat voor jouw boodschap.

•    Van boodschap naar proces: De interactiecirkel 'Roos van Leary'
Hoe stel jij je op in sociale relaties? En hoe kun je het beste de regie houden over het gesprek? Leary heeft een model ontworpen om gedrag en onderlinge verhoudingen tussen mensen beter te kunnen begrijpen. Wanneer je gedrag beter begrijpt word je bewuster. Door deze bewustwording kun je beter kiezen hoe je je opstelt, i.p.v. dat je telkens weer in een bepaalde positie gedrukt wordt. Je kunt bewúster gedrag inzetten. Kortom: je krijgt inzicht en handvatten in communicatie op inhoudelijk en relationeel niveau.

•    Cirkel van invloed en betrokkenheid
Waar word je bij betrokken en waar heb je zelf invloed op? Waar steek jij de meeste tijd en energie in? Hoe vergroot je je eigen invloed en krijg je meer eigenaarschap en regie over situaties?

•    Experimenteren met gedrag
Lastige casussen uitspelen, opnemen en later terugkijken.

•    Afsluiting van de eerste dag

Dag 2 (1 dagdeel)
Situationeel leiderschap


•    Situationeel leidinggeven: vertrouwen en verbinding bevorderen in je team
Situationeel leiderschap bestaat uit kunnen switchen tussen instrueren, overtuigen, coachen en delegeren, afhankelijk van de medewerker die tegenover je staat.
* Zelfreflectie: wie ben jij als manager? Wat is jouw voorkeursstijl om te begeleiden?
* Inschatten hoe je een medewerker kunt benaderen en begeleiden

•    Een persoonlijk actieplan opstellen
Met welke ideeën uit de training wil je na de training aan de slag gaan? Welke specifieke veranderingen wil je toepassen in je eigen leven? En wat is nodig om veranderingen door te voeren?


•    Afsluiting, persoonlijke en gemeenschappelijke actiepunt(en) en evaluatie
De trainingsdag wordt afgesloten met voornemens, actiepunten, inzichten van de deelnemers en een evaluatie van de training.

Lees meer

Doel van deze cursus

Met deze training wil ZeeProf je ondersteuning bieden in je (nieuwe) managementsrol en de verbinding met collega’s van andere scholen vergroten.
Leren door ervaren staat voorop. Daarom wordt in deze training gebruik gemaakt van de ervaringscyclus. Het idee van de cyclus berust op concreet ervaren, experimenteren met gedrag en technieken, reflecteren en theorie verkennen en sluit hiermee goed aan op verschillende type deelnemers. De cyclus wordt aangevuld met de cirkel van invloed en betrokkenheid, wat inhoudt dat iedere deelnemer zélf verantwoordelijkheid en eigenaarschap moet nemen over zijn of haar persoonlijke groei. Dat vraagt om een actieve inzet, met als resultaat het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en mogelijkheden.Lees meer

Afsluitingsbewijs

Na afloop van de training ontvang je een certificaat

Lees meer

Overige

Cursusdatums:
17 en 18 november 2021

Locatie:
Hotel De Zeeuwse Stromen,
Duinwekken 5,
4325 GL, Renesse

Contacturen:

  • Vooraf een telefonische afspraak of inventarisatie van leerdoelen en verwachtingen via e-mail
  • Dag 1 van 09.30 tot 16.30/17.00 uur, met aansluitend een diner en overnachting
  • Dag 2 van 09.30 tot 12.30 uur, met ontbijt en lunch
  • Achteraf een gezamenlijk evaluatie- en borgingsmoment

Prijs
750 euro, inclusief koffie, thee & water, een uitgebreide lunch op zowel de eerste als de tweede dag, diner, overnachting met ontbijt, pen, schrijfblok en cursusmateriaal.

Voor vragen over de inhoud van de cursus kun je contact opnemen met de trainer, Michaela Smits van Learnit via michaela@learnit.nl

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Arjan Beekman, coördinator ZeeProf via info@zeeprof.nl

Uiterlijke inschrijfdatum: 20 oktober 2021

Lees meer

Inschrijven voor deze cursus

Terug naar overzicht