Basiscursus formatief handelen bij de moderne vreemde talen

Datum: 07-02-2022
Eind datum:
Doelgroep: Alle MVT-docenten in het VO, zowel onderbouw als bovenbouw
Duur: 9 uur
Categorie: Pedagogisch/didactisch handelen
Initiatief: Dagmar Ederer in samenwerking met ZeeProf
Prijs: Afhankelijk van het aantal deelnemers, minimaal 250 en maximaal 300 euro, inclusief koffie/thee en een lekkere maaltijd
Aantal plaatsen beschikbaar: 14
Basiscursus formatief handelen bij de moderne vreemde talen

Expertise cursusleider

Dagmar Ederer werkt meer dan 25 jaar als docente Duits in het voortgezet onderwijs in Zeeland. Sinds 2014 werkt ze op het Ostrea Lyceum in Goes en bij de start op deze school wilde ze de inzichten uit de wetenschap over de werking van het brein en het ‘leren leren’ vertalen naar haar onderwijspraktijk: ‘Wat kunnen wij als docenten doen om de leerlingen zo efficiënt en effectief mogelijk te laten leren? Al snel bleek dat een effectieve didactiek gebaseerd op formatief handelen alle ingrediënten heeft om leerlingen de kans te geven om het leren te verdiepen. Door zelfstudie, actieve deelname aan netwerkbijeenkomsten, scholing en deelnemer van het ‘Lerarenontwikkelfonds’ (LOF) heeft Dagmar de benodigde kennis en ervaring bij haar eigen vak om ook andere MVT-docenten in Zeeland te inspireren om met formatief handelen te starten.

Lees meer

Situatie

Praktische cursus voor alle MVT-docenten in het VO, die willen starten met formatief handelen in hun lessen.Tijdens de training wordt tijd ingeruimd om de theorie te vertalen naar de eigen lespraktijk. De trainer zorgt voor voldoende voorbeelden voor alle vaardigheden, zodat je meteen de volgende dag al een verandering in je talenles door kunt voeren!


Lees meer

Globale inhoud van deze cursus

Tijdens deze training komen de drie elementen van formatief handelen aan bod: het opstellen van leerdoelen en succescriteria, hoe in iedere les op een actieve wijze gecontroleerd kan worden of de leerstof begrepen is en hoe daar feedback op gegeven kan worden en welke lesactiviteiten ingezet kunnen worden om de leerlingen te helpen het leerdoel te behalen.

Ook is er aandacht voor het ‘langetermijnleren’ van woorden en grammatica, zonder dat dit summatief getoetst hoeft te worden. Voor het laagdrempelig controleren van begrip wordt gewerkt met verschillende (digitale) manieren, waarbij ook de feedback van klasgenoten ingezet kan worden.

 

 

Lees meer

Doel van deze cursus

Aan het einde van deze training kun je:
-    leerdoelen en succescriteria bepalen;
-    op verschillende manieren vaststellen of de leerdoelen behaald zijn;
-    de leerlingen helpen bij hun leeractiviteiten om de beoogde leerdoelen te
     behalen;
-    effectieve leerstrategieën toepassen om de leerlingen te helpen in hun
     leerproces en bij het vormgeven van je eigen lessen;
-    door middel van directe instructie structuur geven aan je lessen, met als
     doel, te komen tot ‘beheersingsleren’;
-    feedback toepassen die tot leren aanzet.

Lees meer

Afsluitingsbewijs

Na afronding van de scholing en nadat je hebt voldaan aan de kwaliteitseisen ontvang je een certificaat.

Lees meer

Overige

Cursusdatums: maandag 7 februari, 7 maart en 4 april 2022
Tijd: van 16.00 - 19.00 uur
Plaats: Ostrea Lyceum, Goes

Contacturen: 9 uur (3 maandagen van 16.00 - 19.00 uur)
Studiebelasting: 6 uur

Prijs: Afhankelijk van het aantal deelnemers, minimaal 250 en maximaal 300 euro, inclusief koffie/thee en een lekkere maaltijd

Uiterlijke inschrijfdatum: 17 januari 2022

Voor vragen over de inhoud van de cursus kun je contact opnemen met de trainer, Dagmar Ederer, edr@ostrealyceum.nl

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Arjan Beekman, coördinator ZeeProf via info@zeeprof.nl

Lees meer

Inschrijven voor deze cursus

Terug naar overzicht