Toetsexpert Voortgezet Onderwijs, start 23 juni 2022

Datum: 23-06-2022
Eind datum:
Doelgroep: Docenten van alle Zeeuwse VO-scholen met de nodige vaardigheden en basiskennis wat betreft constructie, het beoordelen en analyseren van toetsen
Duur: 24 uur
Categorie: Kwaliteit
Initiatief: ZeeProf in samenwerking met stichting TEVON (Toetsexpertise Voortgezet Onderwijs Nederland)
Prijs: € 2300 (optie certificering +€ 1.250)
Aantal plaatsen beschikbaar: 0

Expertise cursusleider

Marnie Wouters is werkzaam als toetsdeskundige bij onderwijskundig bureau Teelen. Ook is zij vanuit haar expertise, samen met deskundigen van Noordhoff Academy, werkzaam voor stichting TEVON (Toetsexpertise Voortgezet Onderwijs Nederland). Ze traint en adviseert onder andere examinatoren, docenten en onderwijsmanagers op het brede terrein van toetsing, van toetsbeleid en PTO/PTA tot toetstermen en toetsvragen.
Daarnaast is haar jarenlange ervaring als lid van een examencommissie in het hbo van grote waarde bij het trainen van examencommissieleden of examenfunctionarissen ten aanzien van hun taken en verantwoordelijkheden.

Lees meer

Situatie

Binnen het voortgezet onderwijs staat de verbetering van de kwaliteit van de toetsing en examinering de laatste jaren hoog op de agenda. Door de VO-raad zijn negen actielijnen opgesteld die hieraan kunnen bijdragen. Scholen krijgen daarmee handvatten om hun onderwijs- en toetskwaliteit te versterken. Stichting TEVON (Toetsexpertise Voorgezet Onderwijs Nederland) sluit aan bij deze ontwikkelingen door verschillende trajecten aan te bieden voor het verbeteren en versterken van de toetskwaliteit binnen scholen, waaronder de cursus Toetsexpert Voortgezet Onderwijs. De cursus leidt docenten op tot toetsexperts die binnen hun organisatie, die directie en docenten kunnen ondersteunen en adviseren.
Binnen TEVON hebben deskundigen van Noordhoff Academy en onderwijskundig bureau Teelen hun expertise gebundeld.

Lees meer

Globale inhoud van deze cursus

De scholing richt zich op verschillende onderwerpen en abstractieniveaus. Er wordt ingegaan in op het toetsbeleid en de uitvoering daarvan, maar ook op het toetsprogramma, de toetscyclus, het ontwikkelen en analyseren van toetsen en op het borgen van de kwaliteit. De trainer zorgt ervoor dat alle onderwerpen die van belang zijn voor de toetskwaliteit, aandacht krijgen. De trainingssessies worden zo praktisch mogelijk vormgegeven, door de deelnemers opdrachten te laten uitvoeren met hun eigen toetsmateriaal en door hun eigen vragen en casuïstiek steeds centraal te stellen. Specifieke thema’s die binnen de deelnemende scholen een rol spelen, worden meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan de implementatie van digitale toetsen of toetsdrukverlaging.Opzet van de trainingssessies:

Dagdeel 1 en 2: Certificering en Toetsbeleid
Dagdeel 3 en 4: Toetsprogramma (en verdieping op PTA)
Dagdeel 5: Toetsontwerp
o    Werken met een toetsmatrijs
o    Formuleren van toetstermen
o    Gebruik van een taxonomie
Dagdeel 6: Toetsontwerp (vervolg)
o    Formuleren van gesloten en open vragen
Dagdeel 7: Toetsontwerp (vervolg)
o    Ontwikkelen van opdrachten
o    Objectief beoordelen
o    Samenstellen van een toets
Dagdeel 8: Kwaliteitsborging en de rol van de toetstexpert
o    PDCA-cyclus
o    Analyse toetskwaliteit
o    Rol van de toetsexpert

Lees meer

Doel van deze cursus

Het doel van de scholing is het opleiden van docenten tot toetsexperts, die met hun kennis over toetsing de directie en andere docenten binnen de organisatie kunnen ondersteunen en adviseren.
Daarnaast kunnen deze docenten zich via het maken van een portfolio (80 -100 uur), laten certificeren als toetsdeskundige Het certificeringstraject is gebaseerd op het profiel Toetsdeskundige van de Nederlandse Vereniging voor Examens.

Lees meer

Afsluitingsbewijs

Certificering als toetsdeskundige
Het zou mooi zijn als per school minimaal twee of meer docenten zich laten certificeren als toetsexpert (toetsdeskundige). Zij kunnen dan fungeren als aanspreekpunt en kartrekkers op het gebied van toetsing en examinering van de school.

Om zich te laten certificeren stellen de deelnemers een portfolio samen, waarmee zij aantonen over de vereiste kennis en vaardigheden te beschikken. Het portfolio bestaat uit drie opdrachten. Bij opdracht 1 en 2 kiest de deelnemer één van de opdrachtvarianten.

    1. Vraagstuk rond het toetsbeleid of toetsprogramma
    A. Analyse of
    B. Ontwerp of
    C. Implementatie
    
    2. Ondersteuning en begeleiding van collega’s in het toetsproces
    A. Scholing of begeleiding verzorgen met betrekking tot toetsing of
    B. Begeleiden van een vakgroep/collega’s bij het herontwerp van een toets
    
    3. Persoonlijk Ontwikkelplan

Gemiddeld genomen is 80 tot 100 uur voor het samenstellen van het portfolio een reëel uitgangspunt.
Twee toetsdeskundigen van Teelen beoordelen het portfolio. Als de deelnemer het certificeringstraject met goed gevolg afrondt, ontvangt hij of zij een certificaat van Teelen. Dit certificaat is 5 jaar geldig. Het certificeringstraject is gebaseerd op het profiel Toetsdeskundige van de Nederlandse Vereniging voor Examens (hierna: NVE). Als certificerende instelling van de NVE kan Teelen deelnemers inschrijven in het landelijke Register voor Examenfunctionarissen van de NVE. De NVE heeft tot doel de kwaliteit van examinering in Nederland te bevorderen. Met het landelijke Register voor Examenfunctionarissen heeft de NVE een norm voor professionals in de examenbranche neergelegd.

Lees meer

Overige

Cursusdatums:
Dagdeel 1 en 2: donderdag 23 juni 2022
Dagdeel 3 en 4: maandag 26 september 2022
Dagdeel 5: donderdag 20 oktober 2022
Dagdeel 6: woensdag 16 november 2022
Dagdeel 7: maandag 12 december 2022
Dagdeel 8: woensdag 11 januari 2023

Voor vragen over de inhoud van de cursus kun je contact opnemen met de trainer, Marnie Wouters, via marnie.wouters@teelen.nl

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Arjan Beekman, coördinator ZeeProf via info@zeeprof.nl

Lees meer

Inschrijven voor deze cursus

Terug naar overzicht