Opleiding Specialist Digitale Geletterdheid, start 3 oktober 2022

Datum: 03-10-2022
Eind datum:
Doelgroep: Icoaches die opgeleid willen worden tot specialist Digitale Geletterdheid en de leerlijnen Digitale Geletterdheid binnen de organisatie willen integreren
Duur: 40 uur
Categorie: Digitaliseren
Initiatief: ZeeProf in samenwerking met Heutink ICT
Prijs: 2050 euro
Aantal plaatsen beschikbaar: 2
Opleiding Specialist Digitale Geletterdheid, start 3 oktober 2022

Expertise cursusleider

Mijn naam is Ralph van der Stroom en ik ben onderwijsadviseur bij Heutink ICT. Dat doe ik met in mijn rugzak ruim 15 jaar ervaring in het Jenaplanonderwijs en de PostHBO 'Specialist Toekomstgericht Onderwijs'. Op basis van de competentieset Digitale Geletterdheid kan ik een team coachen om veranderingen in hun onderwijs aan te brengen.
Naast het werken met hoofd, hart en handen heb ik altijd al veel interesse voor ICT in het onderwijs gehad. In mijn bovenbouwgroep heb ik ruim 10 jaar geleden al veel ervaring opgedaan met de ELO genaamd Edmodo, die ik inzette voor Flipping the Classroom. Zo werden de leerlingen aangezet te werken aan hun 21st Century Skills. In mijn huidige werkzaamheden begeleid ik als ICT-regisseur 24 scholen van een bestuur in Apeldoorn en ik ben docent en coördinator van de PostHBO opleiding "ICT-coach in het onderwijs". Mijn motto is 'Onderwijs is het doel en ICT is een middel'.

Lees meer

Situatie

In 8 trainingsbijeenkomsten van 3 uur, leren iCoaches de theorie over visie en beleid, verandermanagement, coaching van collega’s, competenties Digitale Geletterdheid en de inhoud van leerlijnen Digitale Geletterdheid. Ze gaan ook een groot deel praktisch aan de slag met het op een projectmatige manier integreren van de leerlijnen Digitale Geletterdheid binnen hun school. Daarin staan kennisdeling en samenwerking centraal. De iCoaches gaan, onder begeleiding, de kaders uitzetten voor de bovenschoolse visie op Digitale Geletterdheid.

Door actieve werkvormen leren iCoaches de inhoud van de deelgebieden van Digitale Geletterdheid kennen. Ze zullen kennismaken met diverse onderwijsvisies, methoden en materialen, de klas in de cloud, maakonderwijs, ontwerpend & onderzoekend leren (O&O) en STEAM. Door de praktische voorbeeldlessen en leeractiviteiten leren ze verschillende werkvormen en lessen te koppelen aan de verschillende leerjaren. Daarmee kunnen ze de leerlijnen Digitale Geletterdheid toepassen in het onderwijs. Kortom Leren door Doen!

Lees meer

Globale inhoud van deze cursus

Bijeenkomst 1:
Kennismaking met het doel van Curriculum.nu, de bouwstenen en de leerlijnen van SLO. Wat moet je je voorstellen bij de 21e eeuwse vaardigheden t.o.v. Digitale Geletterdheid? Wie vormen de doelgroep van Digitale Geletterdheid?

Praktische opdrachten uitvoeren om de 4 onderdelen van Digitale Geletterdheid te verkennen, te weten ICT-vaardigheden, Mediawijsheid, Informatievaardigheden en Computational Thinking.

Centraal in deze bijeenkomst staat het verschil tussen de smalle benadering (Kennisoverdracht) en brede benadering (Kennisconstructie). De smalle focust zich op basisvaardigheden en de brede gaat in op talentontwikkeling en een nieuwsgierige houding. Voorbeelden zijn Maakonderwijs, STEAM en Onderzoekend en Ontwerpend leren (O&O).

Bijeenkomst 2:
We gaan inhoudelijk in op de leerlijnen van DG en jouw onderwijs. Theorie over leerkrachtgestuurd en/of leerlinggestuurd onderwijs, gepersonaliseerd leren en talent ontwikkeling.

In de praktische opdrachten wordt o.a. gestart met een projectplan om  

DG te integreren in je onderwijs. Ook doen we praktisch onderzoek naar het methoden-aanbod van de uitgeverijen, stichtingen en andere initiatieven m.b.t. Digitale Geletterdheid.

Bijeenkomst 3:
We gaan diepgang aanbrengen in Informatievaardigheden aan de hand van de Taxonomie van Bloom en bijpassende praktische werkvormen.

De rol van de iCoach wordt onder de loep genomen. Er wordt gewerkt aan coachings- vaardigheden en leren over de verschillende teamrollen binnen hun schoolteam.

De deelnemers leren oplossingsgerichte veranderstrategieën en kunnen deze toepassen. Ook leren ze om te gaan met weerstanden.

Bijeenkomst 4:
De deelnemers geven een tussentijdse update van het lopende projectplan. D.m.v. de intervisiemethode bespreken de iCoaches hun casus.

Daarnaast gaan we met Computational Thinking de kracht van Ontwerpend en Onderzoekend Leren ontdekken!

Praktisch gaan we aan de slag met STEAM en Maakonderwijs.

Bijeenkomst 5:
De iCoach moet in staat zijn om expert en gesprekspartner te zijn binnen zijn/haar school. Deze bijeenkomst gaan we aan de slag met visie en beleid. Er worden korte en lange termijndoelen geformuleerd en SMART gemaakt.

Ook geven we een vervolg aan Computational Thinking.

Bijeenkomst 6:
De deelnemers leren peerfeedback te geven op de visieplannen van een ander.

Ze leren over Blended Learning en de 6 verschillende werkvormen. Uiteraard gaat ieder daar praktisch mee aan de slag.

De deelnemers leren de theorie van TPACK en leren dit te vertalen naar het ontwerp van lessen met ICT.

Ook leren ze hun collega's te coachen in het ontwerpen van TPACK lessen.

Bijeenkomst 7:
We verkennen de thema’s Gamebased Learning en Gamification aan de hand van Minecraft Education Edition.

Het model van Waarnemen naar Waarmaken is een doorlopende cyclus. De deelnemers ronden hun project af en gaan het project analyseren, erop reflecteren en het uitbreiden.
Centraal zal borging staan, als laatste stap in de cyclus.

De deelnemers gaan een programma samenstellen om de minimale competentieset van het schoolteam te waarborgen. Bijeenkomst 8:
In de laatste bijeenkomst houden we een interactieve Projectenmarkt. Iedere deelnemer verzorgt een korte workshop, die vrij ingevuld mag worden.


Studiebelasting: 8 bijeenkomsten van 3 uur en 16 uur op de eigen school.

Lees meer

Doel van deze cursus

Het gezamenlijke doel is om in 8 bijeenkomsten de iCoaches opgeleid te hebben tot Specialist Digitale Geletterdheid en dat de leerlijnen Digitale Geletterdheid in de scholen zichtbaar zijn verweven in het huidige curriculum.

Onderwijsinhoudelijke competenties:
• Deelnemers weten dat Digitale Geletterdheid bestaat uit 4 deelgebieden, namelijk ICT-basisvaardigheden, Mediawijsheid, Informatievaardigheden en Computational Thinking.
• Deelnemers kunnen de aanbodsdoelen vertalen naar hun schoolsituatie en omzetten naar praktische projecten.
• Deelnemers zijn in staat Digitale Geletterdheid te integreren in hun onderwijs door middel van ons beproefde stappenplan. (P. Kloosterboer – Waarnemen naar Waarmaken)


Lees meer

Afsluitingsbewijs

De deelnemers sluiten de opleiding af met een certificaat Specialist Digitale Geletterdheid.

Lees meer

Overige

Cursusdatums:
Maandag 3 oktober 2022
Dinsdag 8 november 2022
Donderdag 19 januari 2023
Maandag 13 februari 2023
Woensdag 8 maart 2023
Dinsdag 4 april 2023
Donderdag 25 mei 2023
Maandag 19 juni 2023

Contacturen: 24 uur (8 bijeenkomsten van 14.00 - 17.00 uur)
Overige uren: 16 uur op de eigen school


Voor vragen over de inhoud van de cursus kun je contact opnemen met de trainer, R.vanderStroom@heutink-ict.nl


Voor overige vragen kun je contact opnemen met Arjan Beekman, coördinator ZeeProf via info@zeeprof.nl

Aanmelden kan t/m 5 september 2022

Lees meer

Inschrijven voor deze cursus

Terug naar overzicht