Post-HBO traject Motorische Remedial Teaching, start 3 november 2022

Datum: 03-11-2022
Eind datum:
Doelgroep: Docenten en vaksecties LO
Duur: 15 uur
Categorie: Kwaliteit
Initiatief: ZeeProf in samenwerking met Calo/Hogeschool Windesheim
Prijs: 850 euro, inclusief boeken
Aantal plaatsen beschikbaar: 22
Post-HBO traject Motorische Remedial Teaching, start 3 november 2022

Expertise cursusleider

Gert van Driel
Gert is vanaf 1976 verbonden aan de Calo. Hij startte als docent turnen en methodiek turnen. Inmiddels is hij auteur van meerdere boeken en artikelen op het gebied van turnen in het onderwijs. Gert mocht in 1974 starten met het ontwikkelen van een MRT-aanbod op zijn basisschool in Lelystad. Vanaf de start is hij betrokken geweest bij de opzet en ontwikkeling van de MRT-cursussen op de Calo. Na het voorzitterschap van de KVLO keerde Gert terug op de opleiding en  vervulde hij verschillende docentenfuncties, vooral op het gebied van de didactiek van het bewegingsonderwijs en onderzoek naar motorisch leren.

Frank Bekers
Frank is in 2010 afgestudeerd aan de Calo, en heeft daarna als vakleerkracht gewerkt in het speciaal onderwijs en als opleidingsdocent op de Pabo. Hij heeft een passie voor het op maat maken van beweegsituaties, om samen met kinderen te puzzelen op wat hen in beweging zet. Sinds 2008 is hij werkzaam voor Club Extra, waar hij zich met hart en ziel inzet om kwetsbare kinderen met veel plezier te  laten bewegen. In het filmpje ((655) promo film lessenmix club extra 2014 - YouTube) is te zien op welke manieren hij dat onder andere doet. Sinds 2016 is Frank werkzaam op de Calo, waar hij onder andere betrokken is bij de MRT-cursus.

Linda Duteweerd
Linda is van 2007 tot 2016 vakleerkracht bewegingsonderwijs geweest in het basis- en speciaal onderwijs, en MRT docent. Op dit moment is zij werkzaam als opleidingsdocent op de Calo. Ze geeft daar pedagogiek en is mentor van 4LO- studenten. Daarnaast is Linda verantwoordelijk is voor de MRT-cursus en geeft ze les binnen de minoren ‘Speciaal bewegen’ en ‘De leergang bewegingsonderwijs’.

 

Lees meer

Situatie

Voor veel cognitieve vakken bestaat extra hulp in de vorm van remedial teaching. Op het gebied van spel en bewegen ontbreekt deze zorg vaak. Terwijl die hard nodig is om bij minder vaardige bewegers langdurige bewegingsmotivatie te ontwikkelen. Je gunt elke leerling plezier in beweging(sonderwijs), en meer zelfvertrouwen in bewegingssituaties. Professionals van de Calo/Hogeschool Windesheim verzorgen inspirerende bijeenkomsten waarin de LO-docenten/-vaksectieleden zelf een plan gaan maken voor het opzetten van MRT op de eigen school. Ze gaan daarbij uit van het vakwerkplan bewegingsonderwijs van de eigen school en het leerlingvolgsysteem voor bewegingsonderwijs (als dat er is). Eventueel is, zo nodig, tegen meerprijs verdere begeleiding vanuit de Calo mogelijk.

Lees meer

Globale inhoud van deze cursus

Eén scholingsbijeenkomst van een hele dag en 3 van een dagdeel, verspreid over zeven  maanden.

Bijeenkomst 1

 • Introductiedag
 • Kennismaken met elkaar
 • Wat is MRT?
 • Verschillende visies op MRT
 • De Calo-visie op MRT
 • Uitleg deel 1 van de opdracht
 • Maken projectplan voor de eindopdracht

Praktijk:

 • Aan de slag met het oplossen van beweegproblemen
 • Verduidelijking van de theorie in de praktijk
 • Zelf ervaren hoe het is om handelingsverlegen te zijn (verplaatsen in het kind)
 • Verschillende instrumenten laten zien en uitproberen voor het in kaart brengen van het beweegniveau van leerlingen, zoals niveaus Novibols of Basisdocument en MQ scan (omdat dat al aanwezig is op een van de scholen)


Bijeenkomst 2

 • Theorie motorische ontwikkeling en orthodidactiek
 • Welke leerproblemen kom je tegen binnen het bewegingsonderwijs, en wat kun je daarmee?
 • Praktische toepassing van de theorie in de praktijk.
 • Bespreking vervolg van de opdracht; tegen welke problemen loop je aan in de uitwerking?
 • Optioneel: in de middag werken aan de opdracht, begeleiding in groepjes


Bijeenkomst 3

 • Vervolg motorische ontwikkeling en orthodidactiek
 • In de praktijk: ontwerpen van activiteiten aan de hand van beweegproblemen en interesse van de leerlingen.
 • Hoe komen de leerlingen weer tot leren?
 • Optioneel: in de middag werken aan de opdracht, begeleiding in groepjes


Bijeenkomst 4

 • Afronding van de opdracht
 • Presenteren van de opbrengsten
 • Feedback op de opdrachten
 • Feed-forward voor vervolgstappen
Lees meer

Doel van deze cursus

Op de deelnemende scholen is aan het einde van het schooljaar MRT opgezet.
Het idee is om MRT niet kortdurend op de kaart te zetten, maar voor de lange termijn op de scholen op te zetten.

Bij voldoende animo is het plan om volgend schooljaar de vervolgcursus aan te bieden, waarin wordt ingestoken op het beter geven van MRT-lessen

Lees meer

Afsluitingsbewijs

Na het volgen van de cursus en het met goed resultaat afronden van de opdracht
ontvang je een deel-certificaat. Samen met het volgen en afronden van het vervolgtraject kan het volledige certificaat MRT behaald worden en ben je bekwaam in het geven van MRT.

Lees meer

Overige

Cursusdatums:
•    Donderdag 3 november 2022 hele dag
•    Donderdag 12 januari 2023 dagdeel
•    Donderdag 13 april 2023 dagdeel
•    Donderdag 8 juni 2023 dagdeel

Contacturen: 15
SBU: 20


Kosten:
850 euro, inclusief boeken


Optioneel bij te boeken:
Je kunt optioneel kiezen voor persoonlijke begeleiding bij het maken van de opdracht, of begeleiding in een groepje (vaksectie) door de Calo. Dat betreft 2x een fysiek overlegmoment van ongeveer 45-60 minuten, plus de mogelijkheid om via de mail of via Teams te overleggen tussen de bijeenkomsten door.
De ingeleverde eindopdracht wordt voorzien van feedback.
De kosten bedragen 350 euro per individu of vaksectie.Voor vragen over de inhoud van de cursus kun je contact opnemen met Linda Duteweerd-Roelofs, contactpersoon van de Calo via l.duteweerd@windesheim.nl


Voor overige vragen kun je contact opnemen met Arjan Beekman, coördinator ZeeProf via info@zeeprof.nl

Uiterlijk inschrijven op: 6 oktober 2022

Lees meer

Inschrijven voor deze cursus

Terug naar overzicht