Opleiding Leraarondersteuner/instructeur onderwijs, start 2 november 2022

Datum: 19-10-2022
Eind datum:
Doelgroep: Onderwijsassistenten, pegogisch medewerkers met onderwijskundige taken, leraarondersteuners/instructeurss met minimaal mbo-3 opleiding
Duur: 140 uur
Categorie: Pedagogisch/didactisch handelen
Initiatief: ZeeProf in smenwerking met Avans+
Prijs: 3500 euro
Aantal plaatsen beschikbaar: 16
Opleiding Leraarondersteuner/instructeur onderwijs, start 2 november 2022

Expertise cursusleider

Ervaren docenten van Avans+, die de opleiding leraarondersteuner/instructeur sinds 2016 uitvoeren. Per 1 september 2019 hebben zij de inhoud van de opleiding opnieuw vormgegeven. Dit hebben ze samen met het werkveld gedaan en vanuit hun brede ervaring in het uitvoeren van de opleiding. Leidend hierin zijn de bekwaamheidseisen onderwijspersoneel, beschreven in de wet BIO.

Lees meer

Situatie

De inhoud van de werkzaamheden van een leraarondersteuner/instructeur ligt tussen de onderwijsassistent en leraar in. Een leraarondersteuner/instructeur voert (les)ondersteunende en (leerling)begeleidende taken uit onder verantwoordelijkheid van een leraar, ondersteunt de onderwijsvoorbereiding, levert bijdragen aan de schoolorganisatie en stelt zich actief op in het ontwikkelen van diverse competenties.

Leidend hierin zijn de bekwaamheidseisen onderwijspersoneel (wet BIO). De  deelnemers krijgen een erkend diploma. Daarmee wordt de kwaliteit van de opleiding en de afgestudeerden onderstreept.

Met het volgen van de opleiding tot leraarondersteuner/instructeur word je als onderwijsassistent breder opgeleid op het gebied van didactisch en pedagogisch handelen. Tijdens de opleiding maak je door zelfreflectie structureel een terugkoppeling naar wat de opgedane kennis en vaardigheden jou als professional heeft opgeleverd. Hierbij wordt continu de koppeling gelegd met de inhoudelijke modules. Het resultaat is dat je een bewustere positie binnen het team in kan gaan nemen en de toegevoegde waarde van jouw werkzaamheden in het onderwijs borgt.

Om deel te mogen nemen aan de opleiding, dienen deelnemers te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De deelnemer is in het bezit van minimaal een mbo diploma niveau 3
  • De deelnemer is werkzaam als onderwijsassistent, pedagogisch medewerker met onderwijskundige taken of leraarondersteuner/instructeur in het onderwijs
  • De deelnemer is minimaal 1 jaar werkzaam in deze functie

Lees meer

Globale inhoud van deze cursus

De opleiding Leraarondersteuner/instructeur bestaat uit 4 modules:
+       Module Persoonlijke Ontwikkeling  (6 bijeenkomsten)
+       Module Pedagogiek en Didactiek (4 bijeenkomsten)
+       Module Communicatieve vaardigheden (4 bijeenkomsten)
+       Module VO (4 bijeenkomsten)

Onderwerpen die aan bod komen:
+       De rol van de leraarondersteuner/instructeur
+       Het leren-leren, observeren en reflecteren
+       Communicatieve vaardigheden
+       Het beter in beeld krijgen van de beginsituatie van leerlingen, zowel op
          pedagogisch als didactisch gebied
+       Het inzicht verkrijgen in de verschillende manieren om leerlingen actief te
         betrekken bij hun eigen leerproces. Dit in relatie tot hun cognitieve
         ontwikkeling
+       Het puberbrein, koppeling met omgang daarin. Ook in relatie tot eventuele
         stoornissen
+       De ontwikkeling van de executieve functies en het inzicht krijgen in hoe
         belangrijk deze zijn voor het leren


Lees meer

Doel van deze cursus

Met het volgen van deze opleiding worden de onderwijsassistenten zich bewust van hun rol in het onderwijs en de manier waarop zij in hun werk staan.

De opleiding is praktijkgericht. De deelnemers gaan tijdens de opleiding actief in hun eigen werk aan de slag met de aangeboden lesstof. Door toe te passen waar het in de lessen over gaat, wordt ervoor gezorgd dat de inhoud beter beklijft en de deelnemer werkelijke groei doormaakt.

Daarnaast worden de deelnemers zich bewust gemaakt van de ervaringen en inzichten die ze opdoen door zelf weer ‘leerling’ te zijn. Deze bewustwording gaat de deelnemer actief gebruiken in het eigen werk met de eigen leerlingen.


Lees meer

Afsluitingsbewijs

Erkend diploma leraarondersteuner/instructeur

Lees meer

Overige

Datums: 18 woensdagen, verdeeld over 2022 en 2023, van 16.00 - 20.00 uur, inclusief maaltijd. De eerste bijeenkomst start een uur eerder.

2, 16, 30 november 2022
14, 21 december 2022 (reserverles)
11, 25 januari 2023
8 februari 2023
1, 15, 29 maart 2023
12 april 2023
10, 24 mei 2023
7 juni 2023 (reserveles)
13, 27 september 2023
11, 25 oktober 2023
8, 15 november 2023 (reserveles)

Locatie: Een van de scholen in Zeeland

Tijdsinvestering: De opleiding bestaat uit 18 bijeenkomsten van 3 uur. Daarnaast moet je rekening houden met 5 uur zelfstudie (voorbereiding, nazorg, uitvoeren en verwerken van opdrachten) per bijeenkomst. De gemiddeld totale studiebelasting is 140 uur.

Voor meer informatie over de opleiding kun je contact opnemen met:
Joyce Witte, opleidingsmanager Avans+, via jwitte@avansplus.nl

Voor overige informatie kun je contact opnemen met:
Arjan Beekman, coördinator ZeeProf, via a.beekman@zeeprof.nl

Uiterlijk inschrijven tot: 28 september 2022

 

Lees meer

Inschrijven voor deze cursus

Terug naar overzicht