Basiscursus formatief handelen in het voortgezet onderwijs, start 14 november 2022

Datum: 14-11-2022
Eind datum:
Doelgroep: Alle docenten in het VO, zowel onderbouw als bovenbouw
Duur: 9 uur
Categorie: Pedagogisch/didactisch handelen
Initiatief: Dagmar Ederer in samenwerking met ZeeProf
Prijs: Afhankelijk van het aantal deelnemers, minimaal 250 en maximaal 300 euro, inclusief koffie/thee en een lekkere maaltijd
Aantal plaatsen beschikbaar: 13
Basiscursus formatief handelen in het voortgezet onderwijs, start 14 november 2022

Expertise cursusleider

Dagmar Ederer werkt meer dan 25 jaar als eerstegraads docente Duits in het voortgezet onderwijs in Zeeland. Sinds 2014 werkt ze op het Ostrea Lyceum en bij de start op deze school heeft ze de wetenschappelijke theorie over cognitieve psychologie en lerareneffectiviteitsstudies vertaald naar haar onderwijspraktijk: ‘Wat kunnen wij als docenten doen om de leerlingen zo efficiënt en effectief mogelijk te laten leren? Al snel bleek dat formatief handelen alle ingrediënten heeft om leerlingen de kans te geven om het leren te verdiepen. Door zelfstudie, actieve deelname aan netwerkbijeenkomsten, scholing en deelnemer van het ‘Lerarenontwikkelfonds’ (LOF) en Voortgezet Leren van de VO-raad, heeft Dagmar de benodigde kennis en ervaring om ook andere docenten in Zeeland te inspireren om met formatief handelen te starten.

Lees meer

Situatie

Cursus voor alle MVT-docenten in het VO, die willen starten met formatief handelen in hun lessen.

Lees meer

Globale inhoud van deze cursus

Tijdens de training komen deze elementen van formatief handelen/effectieve didactiek aan bod: het opstellen van leerdoelen en succescriteria, het bijbrenegen van kwaliteitsbesef, het op actieve wijze controleren kan worden of de leerstof begrepen is, het geven van feedback en het inzetten van leeractiviteiten en leerstrategieën die leerlingen helpen het leerdoel te behalen.

Tijdens de training wordt de theorie vertaald naar de eigen lespraktijk, waardoor de volgende schooldag al effectieve interventies kunnen worden toegepast.

 

 

Lees meer

Doel van deze cursus

Aan het einde van deze training kun je:
-    leer- en lesdoelen en succescriteria bepalen;
-    op verschillende manieren toegang krijgen tot het denken van de leerlingen;
-    keuzes maken in het onderwijsaanbod en het curriculum;
-    feedback geven die uiteindelijk leidt tot zelfstandigheid;
     doel, te komen tot ‘beheersingsleren’;
-    effectieve leeractiviteiten en leerstrategieën inzetten om leerlingen te helpen
      de leerdoelen te behalen.

Lees meer

Afsluitingsbewijs

Na afronding van de scholing en nadat je hebt voldaan aan de kwaliteitseisen ontvang je een certificaat.

Lees meer

Overige

Cursusdatums: maandag 14 november en 19 december 2022, maandag 16 januari 2023


Tijd: van 16.00 - 19.00 uur
Plaats: Ostrea Lyceum, Goes

Contacturen: 9 uur (3 maandagen van 16.00 - 19.00 uur)
Studiebelasting: 6 uur

Prijs: Afhankelijk van het aantal deelnemers, minimaal 250 en maximaal 300 euro, inclusief koffie/thee en een lekkere maaltijd

Uiterlijke inschrijfdatum: 20 oktober 2022

Voor vragen over de inhoud van de cursus kun je contact opnemen met de trainer, Dagmar Ederer, edr@ostrealyceum.nl

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Arjan Beekman, coördinator ZeeProf via info@zeeprof.nl

Lees meer

Inschrijven voor deze cursus

Terug naar overzicht