Masterclass Toetsen & Examineren door Cito training & advies vo, 17 maart 2023

Datum: 17-03-2023
Eind datum:
Doelgroep: Beleidmakers, examensecretarissen en teamleiders in vo
Duur: 7 uur
Categorie: Kwaliteit
Initiatief: ZeeProf in samenwerking met CITO training & advies vo
Prijs: 275
Aantal plaatsen beschikbaar: 11
Masterclass Toetsen & Examineren door Cito training & advies vo, 17 maart 2023

Expertise cursusleider

Zijn achtergrond als docent, examensecretaris én de master Toetsdeskundige vormen een stevige kennisbasis die Joost Godschalk goed kan inzetten in zijn werk als trainer/consultant. Hij richt zich naast het voortgezet onderwijs ook op trainingen in en advisering aan het mbo en het hoger onderwijs.

Joost Godschalk is zijn carrière is hij gestart in het basisonderwijs, maar door de toen ontbrekende werkgelegenheid maakte hij al snel de overstap naar het middelbaar onderwijs als docent natuur- en scheikunde. Gedurende zijn master toetsdeskundige maakte hij kennis met Cito en inmiddels werkt hij als trainer/consultant bij Training & Advies.

Leren en ontwikkelen zit Joost in zijn bloed; Met de overstap naar het middelbaar onderwijs combineerde hij lesgeven met een studie natuurkunde en onlangs heeft hij de masterproef afgerond ter afsluiting van zijn masteropleiding.
Joost: ‘Voor het hbo is de methodiek “De toetsing getoetst” (DTGT) ontwikkeld. Deze methodiek helpt instellingen om de kwaliteitsborging en - verbetering van toetsing in kaart te brengen. In het kader van mijn afstuderen aan de master Toetsdeskundige heb ik onderzoek gedaan naar de aanpassingen die nodig zijn om “De toetsing getoetst” geschikt te maken als methodiek voor kwaliteitsborging en –verbetering van toetsing in het voortgezet onderwijs.’


Mijn ruime ervaring in het onderwijs helpt me scholen goed te adviseren over hun toetsbeleid.


 

Lees meer

Situatie

Checklists, formatief evalueren, actielijnen en een verplichte examencommissie; de ontwikkelingen op het gebied van toetsen en examineren gaan snel. Jouw school heeft vast al verschillende stappen gezet om de kwaliteit ervan te versterken en borgen. Ben je benieuwd of jullie op de goede weg zijn? En wat de volgende stap  zou zijn? Volg dan de Masterclass Toetsen & Examineren.

Lees meer

Globale inhoud van deze cursus

Deze masterclass is vooral interessant voor teamleiders, beleidsmedewerkers en examencommissieleden. Je kunt rekenen op een inspirerende dag waarin concrete ideeën aangereikt worden om binnen de eigen school een kwaliteitsslag te realiseren. De trainers van Cito komen veel op scholen, zien wat er gebeurt en begrijpen de vragen die spelen. Deze kennis delen we graag, ook welke best practises we tegenkomen op het gebied van:
•    toetsdeskundigheid
•    examencommissie
•    formatief handelen/evalueren

Lees meer

Doel van deze cursus

Na het volgen van deze Masterclass heb je meer inzicht in:
•    Hoe zet je een examencommissie op?
•    Hoe krijg én houd je voldoende expertise op het gebied van toetsing en
      examinering in huis?
•    Hoe ontwikkel je kwalitatief goede toetsen en examens?
•    Hoe kun je toetsen en examens continu blijven verbeteren?

Lees meer

Afsluitingsbewijs

Certificaat

Lees meer

Overige

Datum:
Vrijdag 17 maart 2023

Studielast:
7 contacturen

Tijd:
van 9.30 - 16.30 uur, inclusief goedverzorgde lunch

Cursusplaats
Middelburg

Voor vragen over de inhoud van de cursus kun je contact opnemen met de trainer, Joost Godschalk, via Joost.Godschalk@cito.nl

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Arjan Beekman, coördinator ZeeProf via info@zeeprof.nl

Aanmelden kan t/m 28 februari 2023

 

Lees meer

Inschrijven voor deze cursus

Terug naar overzicht