Op weg naar een 'slimme school': inspiratiesessie NT2 in het regulier onderwijs, 6 december 2023

Datum: 06-12-2023
Eind datum:
Doelgroep: Docenten, teamleiders en zorgcoördinatoren uit het regulier onderwijs die affiniteit hebben met NT2-leerlingen en/of betrokken zijn bij het ontwikkelen van NT2-beleid op hun school
Duur: 3 uur
Categorie: Kwaliteit
Initiatief: ZeeProf in samenwerking ISK Walcheren
Prijs: 0
Aantal plaatsen beschikbaar: 23
Op weg naar een 'slimme school': inspiratiesessie NT2 in het regulier onderwijs, 6 december 2023

Expertise cursusleider

De inspiratiecursus wordt uitgevoerd oor twee trainers van het ITTA (UvA), kennisinstituut voor taalontwikkeling, die ervaring hebben met NT2, de ISK en het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo).

Lees meer

Situatie

Het regulier onderwijs krijgt steeds meer te maken met de instroom van NT2-leerlingen, veelal afkomstig uit de ISK. De komende tijd wordt die instroom nog groter, onder andere door komst van Oekraïense leerlingen.Om de voortgezette tweedetaalverwerving goed en vlot te laten verlopen is het van belang dat de NT2-leerling in alle lessen mogelijkheden krijgt aangereikt om zijn Nederlandse taalvaardigheid verder te ontwikkelen. Dat betekent dat iedere docent of ondersteuner in het regulier onderwijs (praktijkonderwijs en vo) enige kennis nodig heeft van de leerbehoeften van NT2-leerlingen. Daarnaast is het belangrijk dat docenten in het regulier onderwijs beschikken over praktische handreikingen, zodat de NT2-leerlingen ook in de praktijkvakken en op stage kunnen werken aan hun vakkennis en tegelijkertijd de taal kunnen verwerven.

Lees meer

Globale inhoud van deze cursus

In de inspiratiesessie NT2 staat de NT2-leerling centraal. Wat hebben deze leerlingen nodig om hun Nederlandse taalvaardigheid in het regulier onderwijs verder te ontwikkelen? In een ‘NT2-expeditie’ maken we kennis met de ervaringen van een NT2-leerder: hoe is het om een tweede taal te leren? Waar loop je als tweedetaalleerder tegenaan en welke hulp heb je nodig? Ook spelen we het teamspel ‘De slimste school’: in welke onderwijssituaties krijgen de NT2-leerlingen de kans om hun taalvaardigheid te ontwikkelen? Wat is de rol van de docent én wat is de rol van de leerling?

Tijdens de bijeenkomst wordt iedere deelnemer betrokken bij de ontwikkeling van de visie op NT2 in het regulier onderwijs. De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de bijeenkomst:

  • Wat heeft de NT2-leerling nodig om zijn Nederlandse taalvaardigheid verder te ontwikkelen?
  • Welke manieren zijn er om de NT2-leerling in alle onderwijssituaties voldoende te ondersteunen?
  • Hoe kunt u de Drieslag NT2 concreet vormgeven op uw school?
Lees meer

Doel van deze cursus

Opbrengsten

  • De deelnemer heeft aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een visie op NT2-ontwikkeling in het regulier onderwijs.
  • De deelnemer heeft een aantal ideeën voor het ondersteunen van NT2-leerling in de eigen lespraktijk.

 

Lees meer

Afsluitingsbewijs

 

 

Lees meer

Overige

Datum:
Woensdag 6 december 2023

Tijd:
1 dagdeel van 12.00 - 16.00 uur, inclusief lunch

Cursusplaats:
Stadskantoor Middelburg, Kanaalweg 3, 4337 PA Middelburg
Toren 1, derde etage

Voor vragen over de inhoud van de cursus kun je contact opnemen met Lies Alons, directeur onderwijs IITA (UvA), va lies.alons@itta.uva.nl

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Arjan Beekman, coördinator ZeeProf via info@zeeprof.nl

Aanmelden/afmelden kan t/m 13 november 2023

 

Lees meer

Inschrijven voor deze cursus

Terug naar overzicht