11 februari Interactieve bijeenkomst "Het ontwikkelen van een leercultuur" Middelburg

Maandag 11 februari 2019  Interactieve bijeenkomst voor leidinggevenden in het onderwijs over het thema "Het ontwikkelen van een leercultuur". Een bijeenkomst georganiseerd door DCO Projectgroep Professionalisering en Leercultuur.

Deze bijeenkomst voor leidinggevenden uit vo, vso, mbo, hbo en ucr is een vervolg op de inspirerende sessies  over "leidinggeven aan een leercultuur" tijdens de Zeeuwse Onderwijsdag.

Wat kunt u verwachten? Centraat staat de vraag hoe staat het met onze eigen school, welke ambities hebben wij en welke acties zouden we met het eigen team willen ondernemen. Ter inspiratie starten we met een interview met een aantal leidinggevenden over hun leervragen en dilemma's rond dit thema We worden bijgepraat over wat de literatuur ons kan bieden en twee/drie scholen uit Zeeland houden een inspirerende pitch. Daarna gaan we per school zelf aan de slag. Aan het einde van deze bijeenkomst heeft u naast reflectie en zelfevaluatie een eerste stap gezet naar het stellen van een ambitie in het ontwikkelen van eeen leercultuur.

Plaats: De Burg, Groenmarkt 13 te Middelburg. Tijd: 15.30 uur- 20.00 uur. Inloop vanaf 15.00 uur

Aanmelden tot en met 1 februari 2019 via info@zeeprof.nl onder vermelding van Ontwikkelen van een leercultuur.

Leden van de Projectgroep: Carin Biesterbosch, Hanna van Boven, Jaco Klink, Niels Maijers en Patrick van Schaik.

Contactgegevens: M info@zeeprof.nl T 06-44219277