Aanbod professionalisering LOB 2018-2019


Komend schooljaar biedt ZeeProf diverse interessante trainingen aan voor teamleiders, afdelingsleiders, mentoren, docenten, decanen en LOB-coördinatoren van Zeeuwse scholen voor vo, mbo en hbo. 

Het aanbod is tot stand gekomen na inventarisatie van de professionaliseringsbehoefte op het gebied van LOB onder Zeeuwse scholen voor vo en omvat onder andere de volgende cursussen: 

  • Basistraining Loopbaangesprekken vo. Ook te verkrijgen in een versie voor mbo en hbo
  • Masterclass Opfrisdag Loopbaangesprekken
  • Gebruikerstraining Loopbaandossier LOB Zeeland
  • LOB en ouderbetrokkenheid, uitgevoerd door de NVS/NVL-academie
  • LOB en ouderbetrokkenheid, uitgevoerd door de Loopbaangroep
  • Training ‘Regie op LOB’: Hoe krijg ik mijn collega’s/school in beweging voor LOB?
  • Tweedaagse Vervolgtraining tot schoolcoach 

Klik hier voor het aanbod