Bijeenkomst ''Het ontwikkelen van een leercultuur" inspireert Zeeuwse leidinggevenden

Heel veel leidinggevenden uit het Zeeuwse voortgezet-, middelbaar- en hoger onderwijs namen op 11 februari j.l. in Middelburg deel aan de interactieve bijeenkomst ‘Het ontwikkelen van een leercultuur’. Zij deden inspiratie op en  zetten via reflectie en zelfevaluatie een eerste stap naar het stellen van een ambitie in het ontwikkelen van een leercultuur binnen de eigen organisatie.


De door de DCO-projectgroep Professionalisering en Leercultuur georganiseerde bijeenkomst vormde een logisch vervolg op de inspirerende sessies  over "leidinggeven aan een leercultuur" tijdens de Zeeuwse Onderwijsdag. 

Centraal stonden de vragen: hoe staat het met onze eigen school, welke ambities hebben wij en welke acties zouden we met het eigen team willen ondernemen? Ter inspiratie werden een aantal leidinggevenden geïnterviewd over hun leervragen en dilemma’s en waren er pitches van diverse Zeeuwse scholen.

 


Na een interessante verkenning van de literatuur rondom dit thema, verzorgd door onderwijskundige Patrick van Schaik, gingen de deelnemende leidinggevenden per school zelf aan de slag. Een nuttige bijeenkomst die zaken in gang gezet heeft en vraagt om een vervolg!