Nieuw in ons aanbod: basiscursus formatief handelen bij de moderne vreemde talen

Dagmar Ederer werkt meer dan 25 jaar als docente Duits in het voortgezet onderwijs in Zeeland. Sinds 2014 werkt ze op het Ostrea Lyceum in Goes en bij de start op deze school wilde ze de inzichten uit de wetenschap over de werking van het brein en het ‘leren leren’ vertalen naar haar onderwijspraktijk: ‘Wat kunnen wij als docenten doen om de leerlingen zo efficiënt en effectief mogelijk te laten leren? Al snel bleek dat een effectieve didactiek gebaseerd op formatief handelen alle ingrediënten heeft om leerlingen de kans te geven om het leren te verdiepen. Door zelfstudie, actieve deelname aan netwerkbijeenkomsten, scholing en deelnemer van het ‘Lerarenontwikkelfonds’ (LOF) heeft Dagmar de benodigde kennis en ervaring bij haar eigen vak om ook andere MVT-docenten in Zeeland te inspireren om met formatief handelen te starten.

https://www.zeeprof.nl/cursus/181-basiscursus-formatief-handelen-bij-de-moderne-vreemde-talen.html