Opleiding Middenmanagement VO-voorlichting druk bezocht

Eenendertig (beginnende) team-, afdelings-, projectleiders en coördinatoren bezochten op 25 maart de voorlichting over de Opleiding Middenmanagement VO onder leiding van Hanna van Boven, coördinator van ZeeProf en Broer Terpstra en Kees van der Vloed, kern- en themadocent van Penta Nova. Veelal jonge mensen, die weten dat er de komende jaren een toenemende vraag naar goed opgeleide leidinggevenden in het voortgezet onderwijs verwacht worden en sterke ambities in die richting hebben.

De geluiden waren positief. Hoe prettig is het om niet naar het midden van het land te moeten reizen, maar 'om de hoek' IN ZEELAND samen met andere Zeeuwse collega's deze opleiding te volgen?

Bij minimaal 12 deelnemers gaat de opleiding in september 2019 van start en zij wordt na 3 modules van 5 lesdagen met studie- en onderzoeksopdrachten en gemiddeld 10 à 11 uur studiebelasting per week (inclusief contacttijd) in december 2020 afgesloten, naar verwachting met het behalen van het Diploma Middenmanager VO van de Stichting Post HBO Nederland.

Voorlichting gemist? De flyer is beschikbaar bij de afdeling P&O van uw school.

Broer Terpstra: Bij Penta Nova mag je fouten maken. Dat blijkt een hele geruststelling te zijn, vooral voor leidinggevenden!