Schrijf je nu in voor Getting Things Done

Organiseer je werk zo dat er ruimte is voor creativiteit en ontspanning!

Hugo Niewenhuijse geeft samen met zijn collega Maurits Kruijs dit jaar een aantal keren de cursus ‘Getting Things Done’ (GTD). Doelgroep is “eigenlijk iedereen in het onderwijs, dus niet alleen docenten, maar ook management.” Waarom je deze cursus zou moeten volgen? “Je leert je werk zo te organiseren dat je altijd in contact staat met wat je moet doen.” Hugo kan dat concreet maken. “Ik eindig mijn dag altijd met een lege mailbox. Als ik naar een vergadering  ga, heb ik de notulen gelezen en als ik daarna naar het kinderfeestje van mijn zoon ga, hoef ik niet na te denken over allerlei dingen die ik nog moet doen. Ik ben er gewoon. De cursus GTD leert je om je werk zo in te delen dat er ruimte komt voor creativiteit en ontspanning.” Hugo: “Als ik deze cursus niet gedaan had, was ik al lang burn-out geweest. Ik heb geleerd om mijn hoofd leeg te maken en om datgene te doen wat op dat moment van me gevraagd wordt. Ik gun iedereen dat hij of zij het gedachtengoed van GTD leert kennen.” Gezien de enthousiaste reacties van de deelnemers aan de eerste cursusdag kunnen we de volgende data van harte aanbevelen:

26 januari 2022

16 maart 2022

22 april 2022

1 juni 2022

Getting Things Done (Level 1) 26 januari 2022 (zeeprof.nl)