Cursus Rouw en Verlies verzet naar 23 en 24 mei 2022

In deze tweedaagse wordt aandacht besteed aan de vragen die er zijn als het gaat om rouw en verlies bij jongeren. Verlies en verdriet horen bij het leven. Je kunt een leerling begeleiden bij rouw en verlies en helpen om te gaan met een overlijden, scheiding, ziekte of zelfdoding.
Luuc Smit is Hogeschooldocent aan de HZ University of Applied Siences voor het vak psychotrauma en verliesverwerking. Hij heeft veertig jaar praktijkervaring in de hulpverlening. In deze tweedaagse wordt aandacht besteed aan de verschillende vragen die er zijn als het gaat om rouw en verlies. Op basis van een theoretische onderbouwing zijn presentaties opgezet over verschillende onderwerpen. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden doen de deelnemers meer ervaring op met het onderwerp en krijgen ze handvaten aangereikt voor in de omgang met leerlingen. 

Inschrijven kan: Rouw en verlies op school, 6 en 7 december 2021 (zeeprof.nl)