Multimediale productie maken

Door de opkomst van online videoplatformen en het gemak waarop beeld gedeeld kan worden, is een filmpje niet meer weg te denken binnen het onderwijs. Denk aan een video in je lessen of een tutorial op YouTube.

Hoe zien websites en apps er aan de achterkant uit? De cursisten Dienstverlening & Producten gingen letterlijk en figuurlijk op onderzoek uit enmaakten een film, website en applicatie.