Opleiding Vrijeschoolpedagogie is in volle gang

De opleiding Vrijeschoolpedagogie wordt gevolgd door mensen die op een van de Zeeuwse vrije scholen in het po of vo werkzaam zijn. Vol enthousiasme volgen ze de opleiding, die -verdeeld over twee jaar- 14 lesdagen omvat.  Het eerste jaar ligt de nadruk op basale antroposofische begrippen in relatie tot vrijeschoolpedagogie.
In het tweede jaar verdiepen we deze onderwerpen en geeft een persoonlijk onderzoek in relatie tot de eigen lespraktijk een praktische vertaling en verdieping aan de achtergronden die je in het eerste jaar geleerd hebt.