ZeeProf, ZAOS, HZ, en Scalda op de Zeeuwse Onderwijsdag

Op woensdag 10 oktober 2018 werd  voor de derde keer de Zeeuwse Onderwijsdag georganiseerd in het Van der Valkhotel in Middelburg.

Het jaarthema was "Boeiend onderwijs" en de randvoorwaarden die daarvoor zorgen.

Namens de Zeeuwse scholen voor VO organiseerde ZeeProf samen met ZAOS, HZ en Scalda twee sessies, die druk werden bezocht.