ZOD: Wetenschappelijk kader door Wouter Schenke van het Kohnstamminstituut

In de tweede sessie, die hierop aansloot, keek onderzoeker Wouter Schenke van het Kohnstamminstituut samen met de deelnemers naar de uitkomsten van landelijk onderzoek: welke voorwaarden moeten vervuld zijn om met succes leiding te geven aan de ontwikkeling van een leercultuur. Wat werkt wel en wat werkt niet?

Door een wetenschappelijk en theoretisch kader te bieden, vormde deze sessie een mooi en  aanvullend onderdeel van het tweeluik over leidinggeven en leercultuur.