Beginnende mentoren, wachtlijst najaar 2024

Datum: 12-09-2024
Eind datum:
Doelgroep: Beginnende mentoren
Duur: 24 uur
Categorie: Pedagogisch/didactisch handelen
Initiatief: ZeeProf in samenwerking met HPC
Prijs: Afhankelijk van het aantal deelnemers: minimaal 750 en maximaal 1000 euro
Aantal plaatsen beschikbaar: 16
Beginnende mentoren, wachtlijst najaar 2024

Expertise cursusleider

Jan Willem Ruitenberg heeft ruime ervaring in het onderwijs als docent (VMBO bovenbouw), mentor, counselor en coach.
Daarnaast geeft hij met veel plezier trainingen op scholen. Deze trainingen spitsen zich toe op persoonlijke ontwikkeling, verbinding zoeken
en tegelijkertijd praktische handvatten voor de dagelijkse schoolpraktijk. Jan Willem gaat uit van de kracht die in ieder mens te vinden is.

"Jeugd in handen is goud in handen!"

 Lees meer

Situatie

Als mentor ben je de verbindende spil in de begeleiding van leerlingen. Hoe geef je dat vorm? Hoe maak je verbinding met je leerlingen en zorg je voor een veilige sfeer? Hoe verzorg je een effectief mentoruur waarin maximaal geleerd en gewerkt wordt?

Elke mentor heeft vaardigheden en kennis om een goede mentor te zijn. Steeds vaker is de mentor de verbindende spil in de begeleiding van de leerlingen en hun ouders. Veranderingen in de interne zorgstructuur zorgen voor een verschuiving van taken. De mentor zal toegerust moeten zijn om deze taken te kunnen verrichten, waardoor hij/zij minder snel leerlingen zal verwijzen naar zorgcoördinator, teamleiders of andere interne- dan wel externe hulpverleners. Dit alles vraagt investering in en van mentoren, die zich richt op het verbreden en aanscherpen van kennis, vaardigheden en attitude.

Daarnaast vinden mentoren het soms lastig om een mentoruur effectief te maken. Vaak wordt er op het internet of in een mentormethode gezocht naar een kant en klare invulling van het mentoruur. Dit omdat de meeste mentoren het mentoruur niet tot huiswerkuur of vakles willen laten verworden.

Een competente en professionele mentor wil zijn mentoruur gebruiken om op een andere manier verbinding te maken met zijn leerlingen. En verder om zo snel mogelijk het zelfvertrouwen te vergroten en een veilige sfeer te creëren waarin iedere leerling zichzelf kan en mag zijn. Waardoor bij iedereen optimale groei en ontwikkeling kan plaats vinden waarin maximaal geleerd en gewerkt kan worden.

 

Lees meer

Globale inhoud van deze cursus

In de cursus komen de volgende onderwerpen uitgebreid aan bod in theorie en praktijk:

* Positieve groepsvorming, hoe doe je dat?
* Gesprekken met leerlingen, hun ouders en collega's;
* Omgaan met verschillen;
* Op welke manier signaleer je faalangstige (mentor)leerlingen?
* Hoe bespreek je jouw leerlingen of jouw mentorklas in een leerlingbespreking?
* Welke taal en houding is passend in deze situaties?
 
Tevens ervaren de deelnemers hoe je met makkelijk en snel uit te voeren oefeningen, energizers, processen en werkvormen de doelen kunt bereiken. Verder hoe je als mentor snel en optimaal kunt verbinden met jouw mentorklas en de leerlingen onderling met elkaar, waardoor het mentoruur misschien wel hét uur wordt waar leerlingen elke week naar uit kijken.
 


 

Lees meer

Doel van deze cursus

Kennis maken en werken met het werkboek "Mentor van nu"
    Leren het mentoruur effectief in te vullen
    Leren vorm te geven aan je rol van mentor als verbindende spil in de
    leerlingenbegeleiding.

 

Lees meer

Afsluitingsbewijs

Na afronding van de scholing en nadat je hebt voldaan aan de kwaliteitseisen ontvang je een certificaat.

Lees meer

Overige

Cursusdatums:

  • Dag 1: nnb van 9.30 -16.00 uur, inclusief lunch
  • Dag 2: nnb van 9.30 -16.00 uur, inclusief lunch
  • Dag 3: nnb van 9.30 -16.00 uur, inclusief lunch
  • Dag 4: nnb van 9.30 -16.00 uur, inclusief lunch

Contacturen: 24 uur
Studiebelastinguren: 6 uur

Voor vragen over de inhoud van de cursus kun je contact opnemen met HPC, via info@hpc.nu

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Arjan Beekman, coördinator ZeeProf via info@zeeprof.nl

Uiterlijk inschrijven tot: 12 september 2024

Lees meer

Inschrijven voor deze cursus

Terug naar overzicht