Cursussen

Klik op een categorie om het aanbod te filteren:

Beginnende mentoren, start 27 september 2022

Als mentor ben je de verbindende spil in de begeleiding van leerlingen. Hoe geef je dat vorm? Hoe maak je verbinding met je leerlingen en zorg je voor een veilige sfeer? Hoe verzorg je een effectief mentoruur waarin maximaal geleerd en gewerkt wordt?

Elke mentor heeft vaardigheden en kennis om een goede mentor te zijn. Steeds vaker is de mentor de verbindende spil in de begeleiding van de leerlingen en hun ouders. Veranderingen in de interne zorgstructuur zorgen voor een verschuiving van taken. De mentor zal toegerust moeten zijn om deze taken te kunnen verrichten, waardoor hij/zij minder snel leerlingen zal verwijzen naar zorgcoördinator, teamleiders of andere interne- dan wel externe hulpverleners. Dit alles vraagt investering in en van mentoren, die zich richt op het verbreden en aanscherpen van kennis, vaardigheden en attitude.

Daarnaast vinden mentoren het soms lastig om een mentoruur effectief te maken. Vaak wordt er op het internet of in een mentormethode gezocht naar een kant en klare invulling van het mentoruur. Dit omdat de meeste mentoren het mentoruur niet tot huiswerkuur of vakles willen laten verworden.

Een competente en professionele mentor wil zijn mentoruur gebruiken om op een andere manier verbinding te maken met zijn leerlingen. En verder om zo snel mogelijk het zelfvertrouwen te vergroten en een veilige sfeer te creëren waarin iedere leerling zichzelf kan en mag zijn. Waardoor bij iedereen optimale groei en ontwikkeling kan plaats vinden waarin maximaal geleerd en gewerkt kan worden.

Lees verder

Time management in het onderwijs, 17 oktober 2022

Je bent ervan overtuigd dat je eerst je to-do lijstje af moet werken, voordat je rust en ruimte hebt om de dingen te doen die je heel graag wilt doen. Je kunt geen ''nee" zeggen, waardoor je het gevoel hebt 24/7 klaar te staan voor iedereen op je werk en thuis. Je zet jezelf eigenlijk altijd op de laatste plaats. Het lijkt erop alsof je in je baan en thuis nooit toekomt aan de dingen die je echt leuk en belangrijk vindt, omdat je tijd wordt opgeslokt door emails, overleg, vergaderingen en andere taken op school, of klusjes en taken thuis.
Je bent docent in het PO, VO, MBO of HBO en herkent je het onderstaande:

-    Het lijkt alsof je batterij niet meer oplaadt, je steeds harder gaat werken en
     minder energie voelt
-    Je vertoont ‘please’ gedrag
-    Je hebt het gevoel dat je altijd met school bezig bent en dat je werk nooit
     echt klaar is
-    Het is heel lastig om tijd vrij te plannen voor de dingen die je heel graag wilt
     doen en die belangrijk voor je zijn en als je het inplant gaat er toch nog
     vaak iets anders voor
-    Je nakijkwerk moet je vaak ’s avonds of in het weekend nog afmaken terwijl
     je dan graag andere leuke dingen zou willen doen
-    Je vindt nog maar weinig dingen leuk. Anderen je waarschuwen dat je op
     deze manier in een burn-out of bored-out terecht komt
-    Je komt er niet aan toe om leuke nieuwe lessen te maken en ideeën te vinden
     voor je lessen omdat andere taken, overleg en vergaderingen altijd voor
     gaan.

Lees verder