Cursussen

Klik op een categorie om het aanbod te filteren:

Beginnende mentoren, start 12 september 2024

Als mentor ben je de verbindende spil in de begeleiding van leerlingen. Hoe geef je dat vorm? Hoe maak je verbinding met je leerlingen en zorg je voor een veilige sfeer? Hoe verzorg je een effectief mentoruur waarin maximaal geleerd en gewerkt wordt?

Elke mentor heeft vaardigheden en kennis om een goede mentor te zijn. Steeds vaker is de mentor de verbindende spil in de begeleiding van de leerlingen en hun ouders. Veranderingen in de interne zorgstructuur zorgen voor een verschuiving van taken. De mentor zal toegerust moeten zijn om deze taken te kunnen verrichten, waardoor hij/zij minder snel leerlingen zal verwijzen naar zorgcoördinator, teamleiders of andere interne- dan wel externe hulpverleners. Dit alles vraagt investering in en van mentoren, die zich richt op het verbreden en aanscherpen van kennis, vaardigheden en attitude.

Daarnaast vinden mentoren het soms lastig om een mentoruur effectief te maken. Vaak wordt er op het internet of in een mentormethode gezocht naar een kant en klare invulling van het mentoruur. Dit omdat de meeste mentoren het mentoruur niet tot huiswerkuur of vakles willen laten verworden.

Een competente en professionele mentor wil zijn mentoruur gebruiken om op een andere manier verbinding te maken met zijn leerlingen. En verder om zo snel mogelijk het zelfvertrouwen te vergroten en een veilige sfeer te creëren waarin iedere leerling zichzelf kan en mag zijn. Waardoor bij iedereen optimale groei en ontwikkeling kan plaats vinden waarin maximaal geleerd en gewerkt kan worden.

Lees verder