LOB en ouderbetrokkenheid: nog slechts twee plaatsen beschikbaar

Hoe betrek je de ouders/verzorgers van je leerlingen nog meer bij LOB en studiekeuze?

Leer het op donderdag 10 januari a.s. in Middelburg, bij de 1-daagse training door Hermien Miltenburg en Rolf Nijman van de NVS/NVL.

Hermien:"Ouders, met hun kennis van hun kind, hebben grote invloed op het studiekeuzeproces van hun zoon/dochter. Toch is de decaan/mentor de professional en zijn/haar kennis van het onderwijs is van groot belang voor de (aanstaande) student. Als ouders en school een team vormen, is dat een ideale combinatie.'