Schoolveiligheid, beveiliging en toezicht voor conciërges & toezichthouders, nogmaals aangeboden vanaf 23-01-23

Datum: 24-01-2023
Eind datum:
Doelgroep: Conciërges, toezichthouders & OOP-ers in het onderwijs
Duur: 21 uur
Categorie: Pedagogisch/didactisch handelen
Initiatief: Ostrea Lyceum & ZeeProf in samenwerking met FiAC
Prijs: Afhankelijk van het aantal deelnemers, tussen de 675 en 875 euro
Aantal plaatsen beschikbaar: 6
Schoolveiligheid, beveiliging en toezicht voor conciërges & toezichthouders, nogmaals aangeboden vanaf 23-01-23

Expertise cursusleider

Roderik Sommerdijk is een veelgevraagd trainer-acteur, die al heel wat cursussen voor ZeeProf verzorgd heeft. Graag komt hij vanuit Twente naar Zeeland om samen met een co-trainer/acteur mensen bewust te maken van risicofactoren en te leren hoe je kunt handelen in onveilige situaties.

Roderick:
"Het meemaken van dreigende situaties is heel stressvol. Wij oefenen hiermee op een persoonlijke en vertrouwelijke wijze opdat de cursisten gaan ervaren wat dit men hen doet. Iedereen reageert daarin anders, je leert heel veel over jezelf. We passen vervolgens die technieken toe die het beste bij je passen. Door dit herhaald te trainen leer je effectiever te reageren en verhoog je je zelfvertrouwen ook. Dat merk je niet alleen zelf, maar anderen zien dat dan ook. We zetten mensen in hun kracht. Mijn theaterervaring komt hierbij goed van pas, soms ben ik de trainer en een andere keer de acteur”.

Lees meer

Situatie

Facilitaire en ondersteunende medewerkers (conciërges, toezichthouders) hebben bij de uitvoering van beleid op het terrein van veiligheid en beveiliging (safety en security) een belangrijke rol. Zij zijn de ogen en oren op de werkvloer en signaleren als eerste mogelijke knelpunten, misstanden en gevaarlijke situaties. Bij veel noodsituaties, incidenten en conflicten zijn ze de personen die het eerst aangesproken worden. Indien nodig moeten zij in staat zijn terplekke op te treden tegen ongewenste situaties en gedrag. Het is voor deze categorie medewerkers dan ook van belang dat zij weten waar zij ten aanzien van veiligheid en beveiliging binnen schoolgebouwen op moeten letten en hoe zij moeten handelen en optreden in het geval van incidenten en calamiteiten.


Lees meer

Globale inhoud van deze cursus

Het programma omvat in totaal drie dagen. Het zal vooral raktische cursus worden, met veel voorbeelden uit de praktijk.De nadruk ligt op het daadwerkelijk oefenen van vaardigheden met behulp van een co-trainer/acteur.


Inleiding veiligheid en beveiliging en toezicht houden
• Veiligheidsrisico’s in en om de school;
• Schoolveiligheidspiramide en sociale veiligheid;
• Basiskennis en afstemming sociale veiligheid, security en hospitality;
• Schoolveiligheid en preventie: waar let ik op tijdens mijn rondes door het
   gebouw?
• Technische en organisatorische voorzieningen (OBE-model).


De conciërge (oop-er) als spil binnen de sociale veiligheid
• Taken en rollen van de conciërge/het OOP op het terrein van schoolveiligheid;
• Gastvrijheid en leerlinggericht werken binnen de school als basis voor een
   veilige werk-omgeving;
• Het belang van autoriteit en een goede persoonlijke presentatie, houding en
   uitstraling.


Hanteren en handhaven van huisregels
• Helderheid over normen en waarden (gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar
   gedrag) binnen de school;
• Het belang van onderlinge afstemming en eenduidigheid in aanpak richting
   leerlingen/ouders/bezoekers;
• Afspraken en procedures op school/teamniveau;
• Hanteren en handhaven van de huisregels: hoe gaan we om met ‘overtredingen’
   binnen de algemene ruimtes in de school of met ongewenste bezoekers.


Optreden bij incidenten en calamiteiten
• Optreden en procedureel handelen bij calamiteiten en incidenten;
• Werken vanuit SOS-model (situatie, organisatie en stappen);
• Crisiscommunicatie bij calamiteiten en incidenten;
• Optreden bij orde verstoringen en conflictsituaties met leerlingen/derden.

Omgaan met en handelen bij agressief en grensoverschrijdend gedrag
• Omgaan met agressie, agressiebeheersing en ongewenst en ontoelaatbaar
   gedrag;
• Aanspreken van (on)bekende leerlingen op asociaal gedrag en handelen, bijv.
   bij opstandigheid, brutaliteit, of overtreding van regels;
• Hoe te handelen bij diverse vormen van agressie? Stappen om agressie te
   begrenzen en verdere escalatie te voorkomen;
• Contact maken en communiceren met de ander in agressiesituaties;
• Werken aan een professionele en zelfbewuste grondhouding;
• Reguleren van eigen spanningen, emoties en angsten.


Security en kleine criminaliteitspreventie
• Beveiliging van eigendommen en inventaris in en rondom het schoolgebouw;
• Toegangsbeheer en ontvangst van bezoekers;
• Profilering en signaleren van potentieel crimineel gedrag;
• Handelen bij crimineel gedrag: drugs/ wapens, inbraak, diefstal (heterdaad)
   en vernieling;


Relevante wet- en regelgeving
• Strafbare gedragingen en wettelijke bevoegdheden (wat mag wel en wat mag
   niet)
• Toepassen van bevoegdheden in de praktijk en optreden bij ongewenste
   bezoekers (aanhouden, vorderen, huisvredebreuk, visitatie)

Lees meer

Doel van deze cursus


• De medewerkers effectiever en professioneler op het terrein van veiligheid en
   beveiliging in de school te laten functioneren;
• Het leren handelen en optreden bij incidenten en calamiteiten;
• Het vergroten van kennis (basis wet- en regelgeving) en praktische vaardigheden
   op het terrein van veiligheid en beveiliging (toepassen veiligheidsprocedures en
   ingrijpen bij on-veilige situaties);
• Het op een professionele manier leren handelen en communiceren bij
   weerstandssituaties, asociaal en agressief gedrag;
• Het leren handhaven van gezamenlijk geformuleerde normen en waarden (huis-
   en gedragsregels) plus het realiseren van eenduidigheid in aanpak. Het op
   schoolniveau en in teamverband afspraken maken over hoe om te gaan met
   asociaal gedrag en agressie bij leerlingen/ouders of bezoekers.

De cursus zal, daar waar mogelijk, worden afgestemd op de protocollen van de school met betrekking tot veiligheid, agressie.

Lees meer

Afsluitingsbewijs

Aan het einde van het cursustraject krijgen de deelnemers, die alle cur-susdagen aanwezig zijn geweest, een instituutscertificaat.

Lees meer

Overige

Datum:
Dinsdag 24 januari
dinsdag 7 februari
dinsdag 14 februari

Tijd:
van 9.30 - 16.30 uur

Cursusplaats:
Middelburg

Voorbereiding:
Je ontvangt vooraf een intakeformulier. De trainer stemt de inhoud van de cursus daarna af op jouw verwachtingen en takenpakket.

Huiswerk:
Aan het eind van elke bijeenkomst, in overleg.

Kosten:
Afhankelijk van het aantal deelnemers tussen de 675 en 875 euro p.p., inclusief lesmateriaal, koffie/thee en een goedverzorgde lunch

Vragen?
Voor vragen over de inhoud van de cursus kun je contact opnemen met de trainer, Roderik Sommerdijk, via r.sommerdijk@hotmail.com

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Arjan Beekman, coördinator ZeeProf via info@zeeprof.nl


Lees meer

Inschrijven voor deze cursus

Terug naar overzicht