Verkorte leerroute Schoolleider basisbekwaam: Module onderwijsorganisatie

Datum: 04-09-2023
Eind datum:
Doelgroep: Professionals po, vo en mbo met een coördinerende of leidinggevende ambitie die eerder het diploma Middenmanagement of een relevante masteropleiding hebben behaald
Duur: 168 uur
Categorie: Kwaliteit
Initiatief: CPOZ en ZeeProf in samenwerking met Avans+
Prijs: 3350 euro
Aantal plaatsen beschikbaar: 0
Verkorte leerroute Schoolleider basisbekwaam: Module onderwijsorganisatie

Expertise cursusleider

Kerndocent Tineke Jansen verzorgt de Module Onderwijsorganisaties (10 weken) en de Module Teamcoaching (10 weken). Tineke is trainer, kerndocent, ontwikkelcoach en mede-ontwikkelaar schoolleidersopleidingen bij Avans+. Haar focus ligt op leiderschap en communicatie.

Daarnaast is zij executive coach en organisatie adviseur.

Tineke:
Als executive coach en organisatie adviseur ben ik graag betekenisvol voor het onderwijs, daar waar mijn hart altijd heeft gelegen en nog steeds ligt.
Met al mijn opgedane (levens)ervaringen, kennis, kunde en vaardigheden kan ik een zinvolle bijdrage leveren aan die prachtige opdracht die een grote groep professionals op alle niveaus in de onderwijsorganisaties elke dag weer zo serieus neemt.
Om jou te inspireren de verandering te zíjn die je graag wil zien, zodat jij in je leiderschap groeit, jouw organisatie zich ontwikkelt en het onderwijs nóg krachtiger wordt gemaakt. Voor onze kinderen, in het hier en nu en voor hun toekomst.

 

Lees meer

Situatie

Verkorte leerroute, bestaande uit één module van de opleiding Schoolleider basisbekwaam, voor deelnemers met een coördinerende of leidinggevende ambitie, die eerder het diploma Middenmanagement of een relevante masteropleiding hebben behaald.

Lees meer

Globale inhoud van deze cursus

Alle deelnemers starten voor aanvang van de opleiding met een ontwikkelassessment, gevolgd door een persoonlijk ontwikkelgesprek met de kerndocent. Hierin worden de persoonlijke leerdoelen besproken en aangescherpt waarmee de deelnemer tijdens de opleiding en in de eigen praktijk aan de slag gaat.

Module Onderwijsorganisatie (10 weken)

De module Onderwijsorganisatie gaat over het leidinggeven aan een onderwijsorganisatie. Centraal staan thematieken als persoonlijk leiderschap, organisatiestructuur, organisatiecultuur, HR-management, financieel management en de samenwerking met directe stakeholders als ouders, de omgeving, opvang, IKC, po en/of vo.

De deelnemer:

  • analyseert de organisatiestructuur aan de hand van het organogram en
  • formuleert welke verantwoordelijkheden passen bij een basisbekwaam schoolleider;
  • analyseert de organisatiecultuur aan de hand van een cultuurmodel en geeft leiding aan individuele leraren en het team;
  • analyseert een (beleidsrijke) begroting en begrijpt hoe geldstromen lopen;
  • begrijpt de relatie klassenbezoeken - gesprekkencyclus en kan dit vertalen naar interventies gericht op talentmanagement, duurzame inzetbaarheid en werkdruk;
  • beschrijft de samenwerking met directe stakeholder in relatie tot de Meervoudige Publieke Verantwoording (MVP).

Het programma bestaat uit 2 keer een tweedaagse (inclusief overnachting),
1 reguliere bijeenkomst (op maandag van 16.00 - 19.30 uur) en 2 onbegeleide leerteambijeenkomsten. Tijdens deze leerteambijeenkomsten gaan de leerteams bij elkaar op werkbezoek. De module wordt afgesloten met een integrale beroepsprestatie en kent een totale studiebelasting van 168 SBU.

Lees meer

Doel van deze cursus

Via een verkorte leerroute het diploma Schoolleider basisbekwaam behalen, waarna eventueel doorgestroomd kan worden naar Schoolleider vakbekwaam.

 

Lees meer

Afsluitingsbewijs

Diplomering
Wanneer de module met minimaal een > 5,5 wordt afgesloten, is de opleiding Schoolleider basisbekwaam succesvol afgerond. Bij een onvoldoende voor 1 of meerdere integrale beroepsprestaties (toetsen) krijgt de deelnemer de mogelijkheid tot 1 herkansing per integrale beroepsprestatie per module.


Tijdens de feestelijke diploma-uitreiking ontvangen de deelnemers die de module succesvol hebben afgerond het diploma Schoolleider basisbekwaam van Avans+. Met dit diploma kan de deelnemer zich, zodra deze in functie is aangesteld, registreren als register adjunct-directeur onderwijs (RADO) bij het Schoolleidersregister PO of het diploma opvoeren voor hun persoonlijk portfolio bij het Schoolleidersregister VO.

De mogelijkheid bestaat om aansluitend door te stromen naar de opleiding Schoolleider vakbekwaam en vervolgens eventueel naar de Master Leiderschap in Onderwijs. .

Lees meer

Overige

Cursusdatums:
De gezamenlijke bijeenkomst vindt plaats op een maandag van 16.00 - 19.30 uur, inclusief een goed verzorgde maaltijd. De exacte datum wordt nog bekendgemaakt.

Ter voorbereiding op de bijeenkomst staat in de online leeromgeving, Connect+, de module klaar. Hierin vinden de deelnemers relevante literatuur en voorbereidende leeractiviteiten.

Cursusplaats: Goes of Middelburg

Studiebelastingsuren: 168 uur

Voor verdere vragen over de inhoud van de module en afstemming, of je in aanmerking komt voor deze verkorte route, kun je contact opnemen met Sjoerd Bos, via sbos@avansplus.nl of 06 52 78 97 96

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Arjan Beekman, coördinator ZeeProf, via info@zeeprof.nl

Uiterlijk inschrijven/afmelden tot: 13 juni 2023

Lees meer

Inschrijven voor deze cursus

Terug naar overzicht