AI in het onderwijs: Praktische Toepassingen en Inzichten, 6 februari 2024

Datum: 06-02-2024
Eind datum:
Doelgroep: Docenten
Duur: 3 uur
Categorie: Digitaliseren
Initiatief: ZeeProf in samenwerking met Educatio.io
Prijs: Afhankelijk van het aantal deelnemers, tussen de 240 en 280 euro
Aantal plaatsen beschikbaar: 4
AI in het onderwijs: Praktische Toepassingen en Inzichten, 6 februari 2024

Expertise cursusleider


Thomas Avatar Newton
"Ontgrendel het Potentieel van AI voor Effectiever onderwijs!"
                                                                              

Na vele jaren in het voortgezet onderwijs werk ik nu in het mbo. Mijn recente overstap naar het mbo werd aanzienlijk vergemakkelijkt door mijn gebruik van AI in lesvoorbereidingen, wat mijn interesse in deze technologie heeft aangewakkerd. Tijdens mijn Master in Leren en Innoveren heb ik mij verder verdiept in de integratie van AI in het onderwijs. Door het leren van nieuwe vaardigheden, zoals  programmeren, met AI heb ik uit eerste hand ervaren hoe deze technologie zowel docenten als lerenden kan ondersteunen en inspireren. Deze kennis en ervaring zet ik in om andere onderwijsprofessionals te begeleiden in het effectief toepassen van AI in hun onderwijspraktijk, met een focus op praktische toepassingen en ethische overwegingen.

Lees meer

Situatie

Deze workshop is specifiek ontworpen voor docenten en onderwijsprofessionals die geïnteresseerd zijn in het verkennen van de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie (AI) in het onderwijs. Het is ideaal voor degenen die hun didactische vaardigheden willen verbeteren en zich willen verdiepen in de wereld van generatieve AI. De workshop biedt een waardevolle gelegenheid voor deelnemers om deel te nemen aan het bredere gesprek over AI en onderwijs, ongeacht hun huidige kennisniveau over AI.


Lees meer

Globale inhoud van deze cursus

•    Introductie tot AI: Begrijpen wat AI is en hoe het werkt.
•    Ethiek en AI: Bewustwording van de ethische aspecten van het gebruik van AI
      in het onderwijs.
•    AI in de Lespraktijk: Hoe AI kan worden ingezet voor het voorbereiden en
      verbeteren van lessen.
•    Kansen en Uitdagingen: Verkennen van de mogelijkheden die AI biedt en de
      bijbehorende risico's.
•    Toekomst van AI in Onderwijs: Discussie over toekomstige ontwikkelingen en
      trends.
•    Praktische Toepassingen: Hands-on sessies waarin deelnemers leren hoe ze AI
      effectief kunnen gebruiken in hun onderwijspraktijk.


Lees meer

Doel van deze cursus

·        Een duidelijk begrip hebben van wat AI is en hoe het kan worden toegepast in het onderwijs.
·       Inzicht hebben in de kansen, mogelijkheden en risico's van AI in de
      onderwijssector.
·       Beter voorbereid zijn om deel te nemen aan discussies over de toekomstige rol
      van AI in het onderwijs.
·       Vaardigheden ontwikkelen om AI-toepassingen te integreren in hun
      lesvoorbereiding en -uitvoering
·       Praktische ervaring opdoen met AI-tools die direct toepasbaar zijn in hun
      onderwijspraktijk.

 En het belangrijkste: je gaat naar huis met een goed voorbereide les!

Lees meer

Afsluitingsbewijs

Certificaat/Bewijs van deelname

Lees meer

Overige

Cursusdatum:
Dinsdag 6 februari 2024, van 9.00 - 12.00 uur

Cursusplaats: Middelburg of Goes

Contacturen: 3 uur (plus een half uur voorbereiding)

Voor verdere vragen over de inhoud van de cursus kun je contact opnemen met de trainer, Thomas Kleppe, via thomas@educatio.io

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Arjan Beekman, coördinator ZeeProf via info@zeeprof.nl

Uiterlijk inschrijven/afmelden tot: 15 januari 2024

 

Lees meer

Inschrijven voor deze cursus

Terug naar overzicht