Training Differentiëren in de klas: Eenvoudig aansluiten bij de individuele behoefte van iedere leerling, 8 april 2024

Datum: 08-04-2024
Eind datum:
Doelgroep: Docenten VO
Duur: 7 uur
Categorie: Pedagogisch/didactisch handelen
Initiatief:
Prijs: Afhankelijk van het aantal deelnemers, tussen de 300 en 350 euro
Aantal plaatsen beschikbaar: 14
Training Differentiëren in de klas: Eenvoudig aansluiten bij de individuele behoefte van iedere leerling, 8 april 2024

Expertise cursusleider

Petra van Belle

Petra van Belle geeft trainingen in het VO/MBO/HBO op het gebied van effectieve didactiek en pedagogiek, waarbij de koppeling naar de praktijk centraal staat: vandaag leren wat je morgen kunt toepassen!


Met meer dan 20 jaar ervaring in het onderwijs deelt Petra graag haar expertise, het doel is vooral meer rendement te behalen uit jouw lessen en nieuwe inzichten op te doen. Middels kleine aanpassingen kun je vaak al heel veel bereiken; dat is winst voor zowel de leerling als de docent!

Lees meer

Situatie

Als docent een collectieve aanpak toepassen en tegelijkertijd differentiëren?! Het klinkt wat tegenstrijdig, maar toch is dit precies het vertrekpunt van deze training. Leer hoe je middels eenvoudige werkvormen en strategische keuzes differentiatie binnen bestaande lessen kunt toepassen. Omgooien van je lesprogramma is niet nodig, met een kleine aanpassing kom je al een heel eind.

Ben je op zoek naar manieren om in te spelen op verschillen, en beter aan te kunnen sluiten bij de individuele leerbehoefte van jouw leerlingen? Dan is deze training iets voor jou!

Lees meer

Globale inhoud van deze cursus

Je gaat praktisch aan de slag, krijgt toelichting bij inspirerende voorbeelden en handvatten om direct toe te passen binnen jouw eigen lessen.

Naast een stukje theoretische onderbouwing over effectieve differentiatie, is dit vooral een training met praktische/laagdrempelige werkvormen om direct toe te passen in de praktijk: winst voor jou èn voor je leerlingen!

Daarnaast is er ruimte voor casusbespreking, overleg met collega's en persoonlijke leervragen.Lees meer

Doel van deze cursus

Je hebt een plan van aanpak!
Met behulp van het differentiatie-stappenplan stel je tijdens de training een eigen plan op voor één of meerdere lessen, waarna je aanvullende tips ontvangt van collega-deelnemers om zo meteen e.e.a. op effectieve wijze in je lespraktijk te kunnen gaan uitproberen.

Na de training kun je:
•    Meer gericht aansluiten bij de individuele leerbehoefte van jouw leerlingen.
•    Kennis over differentiatievormen inzetten in jouw lespraktijk.
•    Beter signaleren en inspelen op verschillen binnen een klas.

Lees meer

Afsluitingsbewijs

Je ontvangt een bewijs van deelname

Lees meer

Overige

Cursusdatum:
Maandag 8 april van 9.30 - 16.30 uur

Cursusplaats: Middelburg

Contacturen: 7 uur

Voor verdere vragen over de inhoud van de cursus kun je contact opnemen met de trainer, Petra van Belle, via: pbelle321@gmail.com

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Arjan Beekman, coördinator ZeeProf via: info@zeeprof.nl

Uiterlijk inschrijven/afmelden tot: 18 maart 2024

Lees meer

Inschrijven voor deze cursus

Terug naar overzicht