Terugkomdagen Opl. tot Coach 2223, Ostrea InC: Mastercl. Gewaarzijn en stress/burnout, 12 maart/21 mei 2024

Datum: 12-03-2024
Eind datum:
Doelgroep: Deelnemers van het Ostrea Lyceum, die de opleiding tot coachhebben afgerond
Duur: 16 uur
Categorie: Persoonlijke coaching/begeleiding
Initiatief: ZeeProf in samenwerking met HPC
Prijs: 600 euro
Aantal plaatsen beschikbaar: 6
Terugkomdagen Opl. tot Coach 2223, Ostrea InC: Mastercl. Gewaarzijn en stress/burnout, 12 maart/21 mei  2024

Expertise cursusleider

Herberd Prinsen heeft 35 jaar ervaring op onderwijsgebied als docent, mentor, leerlingbegeleider/counselor en leerjaarcoördinator. Daarnaast is hij ruim 20 jaar trainer, opleider en adviseur voor verschillende onderwijsinstellingen en is hij oprichter van HPC. Verder is hij een eclectisch werkende Contextueel coach en therapeut, waarbij de persoonlijke ontwikkeling en groei van het individu centraal staat. Op het Ostrea Lyceum verzorgde hij diverse cursussen voor beginnende en gevorderde mentoren.
Joop Groenendijk werkt als docent, mentor en stagedocent in het praktijkonderwijs voor moeilijk lerende jongeren en vindt het belangrijk om ‘met twee voeten in de klei te staan’. Daarnaast is hij trainer/coach bij HPC en de Lucas Academie. Hier en binnen zijn eigen bureau 'JoopCoacht' verzorgt hij diverse trainingen en workshops voor het onderwijs op het gebied van mentoraat, communicatie, teamontwikkeling en dergelijke.oop Groenendijk werkt als docent, mentor en stagedocent in het praktijkonderwijs voor moeilijk lerende jongeren en vindt het belangrijk om ‘met twee voeten in de klei te staan’. Daarnaast is hij trainer/coach bij HPC en de Lucas Academie. Hier en binnen zijn eigen bureau 'JoopCoacht' verzorgt hij diverse trainingen en workshops voor het onderwijs op het gebied van mentoraat, communicatie, teamontwikkeling en dergelijke.

Lees meer

Situatie

Deze training is bedoeld voor de mensen van het Ostrea Lyceum, die de opleiding tot coach sep22 hebben afgerond en graag hun vaardigheden op peil willen houden. De training bestaat uit 2 masterclasses:

Dag 1: Werken met onbegrensd gewaarzijn in de coachrelatie
Dag 2: Coachen bij stress en (dreigende) burn-out

Lees meer

Globale inhoud van deze cursus

Werken met onbegrensd gewaarzijn in de coachrelatie

In deze masterclass ga je ervaren dat het verhaal van je leerling/collega slechts een deel van de werkelijkheid is. Het verhaal speelt zich altijd af tegen de achtergrond van de grenzeloze ruimte van de ontmoeting. Je gaat je in deze masterclass vooral NIET richten op zijn/haar verhaal, maar op het gewaarzijn van je leerling/collega, wat achter het verhaal verscholen ligt en het verhaal maakt tot wat het in essentie is. Je gaat je focussen op de stiltes tussen de zinnen, het wit tussen de woorden van de tekst, de onbegrensde ruimte van het gewaar zijn en het ‘niet weten’.

Coachen bij stress en (dreigende) burn-out

Negatieve stress kan te maken hebben met werkdruk, maar ook met het persoonlijk functioneren en de karaktereigenschappen van je leerling/collega. Het hangt af van hun incasseringsvermogen, mentale weerbaarheid, veerkracht en het evenwicht tussen werk en privé. Als coach kijk je natuurlijk goed naar de belastbaarheid van je coachee.

In deze masterclass leer je vaardigheden om leerlingen/collega's te helpen om te gaan met (werk)druk en stress, zodat hun weerbaarheid, incasseringsvermogen en eigen regie worden vergroot en (psychische) klachten of verzuim kunnen worden voorkomen.

Je zet je eigen gewaarzijn in en gaat samen oefenen met passende interventies.

 

 

 

Lees meer

Doel van deze cursus

Werken met onbegrensd gewaar-zijn in de coachrelatie

Je leert als coach samen met je coachee op zoek te gaan naar de coachvraag en stelt samen vast wat de gewenste opbrengst is. Je leert verschillende interventies en werkvormen toe te passen in het proces tussen coachvraag en opbrengst. Je kunt leerlingen/collega's aan het werk zetten, met als doel om ervaren belemmeringen op te lossen en zo ruimte te maken voor nieuw gedrag. Je geeft hem/haar ruimte en hulpmiddelen om nieuwe inzichten en vaardigheden te integreren in het dagelijkse werk en leven.

Coachen bij stress en (dreigende) burn-out

Aan het eind van de masterclass kun je:

  • Signalen van (overmatige) stress herkennen en bespreekbaar maken.
  • Leelringen/collega's in contact brengen met hun gewaarzijn en hen leren dit positief te beïnvloeden.
  • Cliënten met angst- en stress klachten coachen met gebruik van de RET, de schaalvraag en IJsbergcoaching.
  • Aan de hand van een casus het eigen handelen als coach bespreken en verruimen.
  • Feedback geven aan - en ontvangen van - je collega-deelnemers.

 

Lees meer

Afsluitingsbewijs

Niet van toepassing.

Lees meer

Overige

Cursusdatums:

  • dinsdag 12 maart 2024
  • dinsdag 21 mei 2024

Cursustijden: van 9.30 - 16.00 uur
Cursusplaats: Vredeskerk in Goes

Contacturen: 16 uur
Studiebelastingsuren: 20 uur

De studiebelasting betreft; voorbereidingstijd voor elke bijeenkomst.

Voor vragen over de inhoud van de cursus kun je contact opnemen met de trainer, Herberd Prinsen, via info@hpc.nu

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Arjan Beekman, coördinator ZeeProf via info@zeeprof.nl

Uiterlijk inschrijven tot: maandag 19 februari 2024

Lees meer

Inschrijven voor deze cursus

Terug naar overzicht