Externaliserend gedrag in het VO en MBO, start 3 april 2024

Datum: 03-04-2024
Eind datum:
Doelgroep: Docenten, onderwijsassistenten en intern begeleiders VO en MBO
Duur: 8 uur
Categorie: Pedagogisch/didactisch handelen
Initiatief: ZeeProf in samenwerking met Ozeo
Prijs: 325,-- inclusief tweemaal een warme maaltijd
Aantal plaatsen beschikbaar: 20
Externaliserend gedrag in het VO en MBO, start 3 april 2024

Expertise cursusleider

Nathanja Schreuder is geboren in 1973 en woonachtig in het Zeeuwse Middelburg. Inmiddels werkt ze zo’n 20 jaar in het onderwijs, als leerkracht, ambulant begeleider en als trainer/coach.

Vanuit haar werk als leerkracht in het Speciaal Onderwijs is ze gefascineerd geraakt door de manier waarop, over het algemeen, wordt omgegaan met ingewikkeld gedrag. Eerst kwam dat vanuit onvrede en het idee “dit moet toch anders kunnen?” Daarna vanuit het besef dat leerkrachten altijd het beste voor hebben met hun leerlingen, maar dat het werken met leerlingen moeilijkheden opwerpt waardoor we dingen soms anders doen dan we zouden willen.


Door vaak les te geven aan specifieke (doel)groepen waar ingewikkeld gedrag aan de orde van de dag is, heeft ze ervaren dat er onder alle gedrag een basale levensbehoefte schuilgaat, namelijk die van: “Mag ik er zijn?”

De opleidingen tot Gedragsspecialist en Licentie Specialist Klasse(n)Kracht hebben haar praktijkervaring verrijkt. Inzichten in de invloed van groepsdynamiek op gedrag hebben haar werk als trainer/coach en mentor verrijkt.


Van daaruit werkt zij in haar bedrijf Leren Onderwijzen aan veel verschillende werkzaamheden.  De basis daarin is het helpen van leerkrachten bij het aanleren van vaardigheden die ervoor zorgen dat ze zich voldoende toegerust voelen met ingewikkeld gedrag van leerlingen en groepen om te gaan.

Lees meer

Situatie

In onze zoektocht naar effectieve manieren om onze leerlingen/studenten te begeleiden, is het van essentieel belang dat we als docenten voortdurend blijven groeien en leren. Een cruciaal aspect van deze ontwikkeling is inzicht krijgen in en te reflecteren op gedragsuitingen die we tegenkomen in de klas.
Onze training is ontworpen om docenten te begeleiden bij het begrijpen van en omgaan met uitdagend gedrag van leerlingen/ studenten.

 

Lees meer

Globale inhoud van deze cursus

We zullen verschillend gedrag onderzoeken dat we vaak tegenkomen in het klaslokaal, zoals expressieve communicatie, weerstand, agressie en impulsiviteit. Door deze gedragsuitingen vanuit een ander perspectief te bekijken, kunnen we nieuwe manieren ontdekken om ermee om te gaan.


Een belangrijk onderdeel van de training is zelfreflectie. We zullen je aanmoedigen om na te denken over je eigen reacties en houdingen ten opzichte van gedragsuitingen. Door bewust te worden van je eigen triggers en vooroordelen, kun je leren om met meer empathie en begrip te reageren.


Deze training voorziet in praktische tips en technieken die je direct in je dagelijkse interacties met studenten kunt toepassen.

Lees meer

Doel van deze cursus

Aan het eind van deze training ben je aan de slag gegaan met
• Kennis over externaliserend gedrag.
• Kennis over gedragsstoornissen/problemen
• Handvatten om in de praktijk direct toe te passen
• Ingebrachte casus bespreken

Lees meer

Afsluitingsbewijs

Certificaat

 

Lees meer

Overige

Cursusdatums:
Woensdag 03 april 2024
Woensdag 17 april 2024

Tijd:
16.00 - 20.00 uur, inclusief maaltijd

Cursusplaats:
Goes

Studielast:
8 uur

Voor verdere vragen over de inhoud van de cursus kun je contact opnemen met de cursusleider, Nathanja Schreuder, via info@lerenonderwijzen.nl

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Arjan Beekman, coördinator ZeeProf via info@zeeprof.nl

Uiterlijk aanmelden of uitschrijven tot: 20 maart 2024

 

Lees meer

Inschrijven voor deze cursus

Terug naar overzicht